โทร: 08-6666-7777, 08-3000-4000
 
  ทะเบียนรถสวย มาใหม่
                 
 
เฮง 1
=
9,999,999
 
9กษ 6666
=
655,000
 
9กล 9
=
1,850,000
 
3กบ 8998
=
299,000
 
9กร 1
=
1,550,000
 
9กย 6666
=
995,000
 
 
9กร 8899
=
525,000
 
9กจ 8998
=
425,000
 
9กภ 9999
=
7,990,000
 
9กภ 8899
=
595,000
 
9กบ 888
=
1,690,000
 
9กบ 111
=
950,000
 
 
9กน 8899
=
495,000
 
8กท 8888
=
7,950,000
 
9กท 8998
=
495,000
 
9กธ 8989
=
435,000
 
7กท 7
=
1,950,000
 
7กท 77
=
1,350,000
 
                 
 
 
ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิคชมพู/ม่วง ถูกที่สุดจักวาล
                 
                 
 
 
ทะเบียนรถสวย VIP
                 
 
9กร 1
=
1,550,000
 
เฮง 1
=
9,999,999
 
2กฉ 3
=
390,000
 
กร 5
=
3,550,000
 
9กฐ 5
=
999,999
 
9กช 6
=
395,000
 
6กษ 6
=
860,000
 
 
6กณ 6
=
860,000
 
1กถ 6
=
890,000
 
7กท 7
=
1,950,000
 
8กร 8
=
2,350,000
 
9กล 9
=
1,850,000
 
8กษ 9
=
1,250,000
 
8กฬ 9
=
1,450,000
 
 
2กส 11
=
295,000
 
8กค 33
=
295,000
 
9กจ 66
=
355,000
 
กบ 77
=
2,950,000
 
7กท 77
=
1,350,000
 
ษร 77
=
1,190,000
 
7กส 77
=
790,000
 
 
7กก 88
=
950,000
 
9กบ 111
=
950,000
 
9กง 111
=
895,000
 
5กธ 222
=
395,000
 
9กข 222
=
395,000
 
9กง 222
=
395,000
 
ญษ 333
=
1,390,000
 
 
9กฉ 333
=
795,000
 
4กฬ 444
=
890,001
 
5กส 666
=
395,000
 
5กอ 666
=
395,000
 
7กท 777
=
1,950,000
 
7กญ 777
=
990,000
 
7กศ 777
=
1,490,000
 
 
9กบ 888
=
1,690,000
 
9กง 999
=
2,990,000
 
1กฐ 1111
=
2,950,000
 
1กฒ 1111
=
2,650,000
 
1กฎ 1111
=
2,350,000
 
ฆท 2222
=
3,990,000
 
8กส 2222
=
795,000
 
 
2กค 2222
=
1,950,000
 
ชช 3333
=
8,900,000
 
3กร 3333
=
1,750,000
 
4กฆ 4444
=
2,424,242
 
4กท 4444
=
1,850,000
 
5กธ 5555
=
2,650,000
 
5กข 5555
=
2,250,000
 
 
9กษ 6666
=
655,000
 
2กบ 6666
=
595,000
 
9กย 6666
=
995,000
 
8กษ 6666
=
695,000
 
8กฬ 6666
=
695,000
 
ญฒ 7777
=
3,450,000
 
ฎร 7777
=
3,400,000
 
 
8กท 8888
=
7,950,000
 
9กฉ 8899
=
495,000
 
9กฎ 8899
=
495,000
 
9กน 8899
=
495,000
 
9กฒ 8899
=
465,000
 
9กภ 8899
=
595,000
 
9กร 8899
=
525,000
 
 
9กถ 8989
=
565,000
 
9กญ 8989
=
495,000
 
9กธ 8989
=
435,000
 
9กท 8998
=
495,000
 
3กบ 8998
=
299,000
 
9กจ 8998
=
425,000
 
8กฮ 9889
=
495,000
 
 
8กฬ 9889
=
495,000
 
ษร 9999
=
13,500,000
 
9กภ 9999
=
7,990,000
 
                 
 
 
เลขร้อย เลขพัน
                 
 
4กล 600
=
35,000
 
9กร 1000
=
265,000
 
ศห 1000
=
295,000
 
กค 1000
=
395,000
 
ชล 1000
=
365,000
 
7กก 1000
=
195,000
 
9กค 1000
=
195,000
 
 
2กด 3000
=
99,000
 
ฆฆ 3000
=
990,000
 
ญง 3000
=
195,000
 
9กฐ 5000
=
299,999
 
9กจ 8000
=
295,000
 
9กว 8000
=
235,000
 
9กถ 8000
=
195,000
 
 
9กท 9000
=
385,000
 
ชถ 9000
=
295,000
 
8กฮ 9000
=
195,000
 
9กข 9000
=
355,000
 
ฎม 9000
=
355,000
 
9กม 9000
=
495,000
 
9กฎ 9000
=
475,000
 
 
9กฉ 9000
=
455,000
 
9กน 9000
=
485,000
 
9กฌ 9000
=
465,000
 
9กช 9000
=
355,000
 
9กจ 9000
=
295,000
 
                 
 
 
เลขเรียง
                 
 
9กผ 123
=
395,000
 
9กณ 234
=
299,000
 
ชภ 234
=
370,000
 
ษม 234
=
390,000
 
9กง 345
=
495,000
 
2กก 345
=
390,000
 
7กก 456
=
590,000
 
 
9กฎ 678
=
299,000
 
9กน 678
=
299,000
 
9กญ 789
=
799,000
 
8กฬ 1234
=
395,000
 
9กญ 1234
=
395,000
 
9กธ 1234
=
395,000
 
8กฮ 1234
=
395,000
 
 
สษ 2345
=
295,000
 
9กผ 3456
=
255,000
 
9กฎ 5678
=
295,000
 
9กณ 5678
=
295,000
 
9กช 6789
=
550,000
 
9กม 6789
=
495,000
 
                 
 
 
เลขคู่
                 
 
8กศ 1133
=
129,000
 
8กส 1133
=
139,000
 
ศน 1133
=
115,000
 
8กฬ 1144
=
145,000
 
9กธ 1144
=
155,000
 
ฆน 1188
=
495,000
 
9กบ 1199
=
255,000
 
 
9กล 1199
=
265,000
 
9กว 1199
=
295,000
 
9กถ 1199
=
175,000
 
9กฐ 1199
=
195,000
 
9กร 1199
=
195,000
 
1กค 2211
=
99,000
 
3กส 2233
=
125,000
 
 
ฌธ 2233
=
199,000
 
8กษ 2233
=
115,000
 
5กบ 2233
=
129,000
 
8กฬ 2233
=
135,000
 
ษง 2244
=
155,000
 
9กร 2255
=
99,000
 
9กฌ 2255
=
99,000
 
 
ษข 2266
=
47,000
 
9กค 2277
=
99,000
 
3กถ 2277
=
99,000
 
9กล 2288
=
165,000
 
9กช 2288
=
135,000
 
8กภ 2288
=
135,000
 
9กว 2288
=
175,000
 
 
3กส 3344
=
115,000
 
ชร 3355
=
155,000
 
สห 3355
=
175,000
 
8กส 3355
=
115,000
 
8กฮ 3388
=
225,000
 
8กน 3388
=
195,000
 
9กง 3399
=
225,000
 
 
9กฆ 3399
=
119,000
 
9กฐ 3399
=
135,000
 
9กถ 3399
=
125,000
 
8กศ 4455
=
155,000
 
9กฒ 4466
=
69,000
 
8กษ 4488
=
155,000
 
8กค 4488
=
155,000
 
 
9กณ 4499
=
245,000
 
9กฐ 4499
=
265,000
 
สช 4499
=
225,000
 
9กฌ 4499
=
199,000
 
1กค 5511
=
99,000
 
1กก 5544
=
155,000
 
5กฮ 5544
=
145,000
 
 
ญอ 5544
=
195,000
 
8กส 5566
=
165,000
 
9กค 5566
=
275,000
 
6กณ 5566
=
155,000
 
9กฒ 5577
=
59,000
 
7กฎ 5577
=
99,000
 
9กฐ 5588
=
235,000
 
 
9กว 5588
=
225,000
 
9กฎ 5588
=
195,000
 
9กช 5599
=
325,000
 
9กฒ 5599
=
375,000
 
3กฒ 6633
=
79,000
 
9กค 6655
=
235,000
 
5กค 6655
=
195,000
 
 
9กธ 6655
=
245,000
 
ฌล 6677
=
99,000
 
9กศ 6688
=
275,000
 
9กน 6699
=
375,000
 
9กพ 6699
=
275,000
 
9กณ 6699
=
355,000
 
9กจ 6699
=
265,000
 
 
9กท 6699
=
365,000
 
6กถ 6699
=
235,000
 
8กส 7788
=
245,000
 
8กษ 7788
=
169,000
 
9กฎ 7788
=
199,000
 
8กศ 7788
=
235,000
 
8กอ 7788
=
295,000
 
 
9กฐ 7799
=
295,000
 
9กม 7799
=
185,000
 
9กฒ 7799
=
295,000
 
ฆน 8811
=
395,000
 
9กฌ 9955
=
199,000
 
9กฌ 9966
=
245,000
 
6กก 9966
=
195,000
 
 
9กพ 9966
=
195,000
 
                 
 
 
เลขสลับ
                 
 
8กฬ 1010
=
89,000
 
5กย 1010
=
99,000
 
9กค 1010
=
89,000
 
วว 1212
=
285,000
 
9กพ 1212
=
165,000
 
ศม 1212
=
189,000
 
5กภ 1212
=
99,000
 
 
4กน 1212
=
99,000
 
9กย 1212
=
155,000
 
1กฬ 1212
=
125,000
 
1กอ 1313
=
99,000
 
1กฬ 1414
=
115,000
 
1กร 1414
=
125,000
 
8กภ 1414
=
99,000
 
 
8กฬ 1414
=
185,000
 
ษศ 1414
=
165,000
 
5กบ 1515
=
195,000
 
7กบ 1515
=
99,000
 
8กส 1616
=
99,000
 
8กฬ 1616
=
99,000
 
ฆธ 1818
=
495,000
 
 
ศฮ 1818
=
365,000
 
8กอ 1818
=
295,000
 
8กฮ 1818
=
295,000
 
8กส 1818
=
295,000
 
9กช 1919
=
255,000
 
8กบ 1919
=
195,000
 
9กจ 1919
=
395,000
 
 
9กฉ 1919
=
235,000
 
ษว 1919
=
265,000
 
1กฎ 1919
=
159,000
 
9กท 1919
=
245,000
 
ฆจ 2020
=
299,000
 
8กฮ 2020
=
89,000
 
9กน 2020
=
115,000
 
 
9กบ 2020
=
99,000
 
8กบ 2323
=
135,000
 
1กร 2323
=
149,000
 
8กศ 2424
=
169,000
 
8กษ 2424
=
179,000
 
9กล 2424
=
155,000
 
9กพ 2525
=
295,000
 
 
8กษ 2525
=
119,000
 
9กญ 2525
=
135,000
 
9กช 2525
=
125,000
 
2กย 2626
=
99,000
 
ชฉ 2727
=
165,000
 
9กช 2828
=
165,000
 
8กษ 2828
=
165,000
 
 
9กธ 2929
=
295,000
 
9กข 2929
=
185,000
 
9กช 2929
=
155,000
 
สร 3030
=
145,000
 
8กส 3535
=
129,000
 
8กฮ 3838
=
255,000
 
9กง 3939
=
245,000
 
 
9กช 3939
=
225,000
 
9กษ 4040
=
48,000
 
5กร 4545
=
225,000
 
9กม 4545
=
175,000
 
9กฐ 4848
=
79,000
 
ชศ 4848
=
145,000
 
สล 4848
=
165,000
 
 
9กณ 4949
=
245,000
 
8กษ 4949
=
99,000
 
9กฐ 4949
=
275,000
 
2กช 4949
=
99,000
 
9กฎ 4949
=
255,000
 
9กธ 5050
=
155,000
 
9กจ 5252
=
99,000
 
 
สม 5656
=
295,000
 
5กฎ 5959
=
295,000
 
9กช 6060
=
129,000
 
9กว 6565
=
145,000
 
9กฐ 6868
=
165,000
 
9กธ 6868
=
265,000
 
9กญ 6868
=
255,000
 
 
9กบ 6969
=
495,000
 
9กย 6969
=
365,000
 
9กพ 6969
=
365,000
 
9กด 6969
=
399,000
 
9กธ 6969
=
355,000
 
9กน 6969
=
475,000
 
9กฐ 6969
=
285,000
 
 
9กฒ 6969
=
275,000
 
9กฎ 7878
=
225,000
 
9กฐ 7878
=
135,000
 
9กฎ 7979
=
185,000
 
9กฐ 7979
=
295,000
 
9กฒ 7979
=
335,000
 
9กฐ 8080
=
79,000
 
 
9กค 9090
=
199,000
 
5กร 9595
=
295,000
 
5กษ 9595
=
275,000
 
                 
 
 
เลขหาบ
                 
 
9กย 1221
=
135,000
 
1กฒ 1221
=
125,000
 
9กพ 1221
=
145,000
 
ษล 1331
=
99,000
 
ญษ 1441
=
99,000
 
9กร 1551
=
89,000
 
9กบ 1551
=
199,000
 
 
8กล 1881
=
185,000
 
8กว 1881
=
195,000
 
8กฮ 1881
=
225,000
 
9กภ 1991
=
165,000
 
9กล 1991
=
265,000
 
9กท 1991
=
195,000
 
9กร 1991
=
195,000
 
 
9กช 1991
=
225,000
 
ฌฬ 2112
=
125,000
 
ชถ 2332
=
115,000
 
ษง 2442
=
175,000
 
7กพ 2552
=
99,000
 
9กร 2552
=
99,000
 
ชศ 2662
=
115,000
 
 
ศย 2772
=
115,000
 
ฌฉ 2772
=
115,000
 
ญฎ 2772
=
135,000
 
9กม 2992
=
115,000
 
9กญ 2992
=
265,000
 
ษน 2992
=
145,000
 
9กธ 2992
=
285,000
 
 
3กจ 3443
=
149,000
 
8กส 3553
=
99,000
 
8กฮ 3883
=
185,000
 
สล 4884
=
165,000
 
9กฐ 4994
=
235,000
 
ฎก 5005
=
129,000
 
ษค 5005
=
79,000
 
 
ศม 5335
=
129,000
 
6กย 5665
=
175,000
 
8กภ 5885
=
165,000
 
8กบ 5995
=
195,000
 
9กศ 5995
=
490,000
 
ศค 5995
=
355,000
 
8กส 6556
=
155,000
 
 
6กต 6886
=
119,000
 
8กส 6886
=
179,000
 
8กอ 6886
=
155,000
 
9กฎ 6996
=
285,000
 
9กพ 6996
=
175,000
 
9กบ 7007
=
99,000
 
ศค 7557
=
99,000
 
 
9กฎ 7887
=
175,000
 
9กฐ 7997
=
265,000
 
8กษ 7997
=
215,000
 
ฆพ 7997
=
355,000
 
6กญ 8008
=
69,000
 
9กง 8008
=
99,000
 
9กร 8008
=
99,000
 
 
8กฮ 8118
=
235,000
 
8กฬ 8118
=
229,000
 
8กส 8118
=
195,000
 
8กร 8118
=
235,000
 
8กฌ 8118
=
215,000
 
8กภ 8118
=
215,000
 
ฌฐ 8118
=
275,000
 
 
8กฮ 8338
=
295,000
 
8กง 8338
=
125,000
 
8กฮ 8448
=
135,000
 
9กฐ 8558
=
235,000
 
8กฮ 8558
=
235,000
 
1กต 8668
=
115,000
 
5กฬ 8668
=
119,000
 
 
ชถ 8668
=
175,000
 
8กษ 8778
=
169,000
 
9กฌ 8778
=
195,000
 
6กก 8778
=
125,000
 
9กม 9009
=
185,000
 
9กภ 9009
=
195,000
 
6กก 9009
=
155,000
 
 
9กว 9009
=
165,000
 
9กช 9009
=
155,000
 
ฆฮ 9009
=
395,000
 
9กท 9009
=
195,000
 
9กล 9119
=
295,000
 
9กว 9119
=
295,000
 
9กท 9119
=
245,000
 
 
ชฎ 9229
=
175,000
 
9กญ 9229
=
295,000
 
9กช 9339
=
295,000
 
9กฆ 9339
=
135,000
 
9กง 9339
=
275,000
 
9กค 9449
=
175,000
 
ญฒ 9449
=
165,000
 
 
9กว 9449
=
235,000
 
9กศ 9559
=
590,000
 
9กฎ 9559
=
275,000
 
9กฎ 9669
=
375,000
 
7กฬ 9779
=
295,000
 
9กบ 9779
=
255,000
 
                 
 
 
อักษรเบิ้ล
                 
 
วว 1212
=
285,000
 
ฆฆ 3000
=
990,000
 
ชช 3333
=
8,900,000
 
                 
 
 
อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
                 
 
ษก 12
=
245,000
 
สห 12
=
295,000
 
ศข 12
=
225,000
 
กพ 12
=
399,000
 
ญฐ 13
=
115,000
 
ศน 14
=
295,000
 
2กษ 14
=
99,000
 
 
ชถ 16
=
135,000
 
1กท 18
=
255,000
 
ฐท 18
=
495,000
 
ฐจ 21
=
145,000
 
1กก 27
=
190,000
 
3กท 34
=
99,000
 
ฎย 50
=
89,000
 
 
กพ 69
=
1,350,000
 
กย 69
=
1,250,000
 
ฐน 79
=
155,000
 
ฐจ 89
=
695,000
 
4กล 600
=
35,000
 
กท 899
=
225,000
 
กค 1000
=
395,000
 
                 
 
 
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)
                 
 
อง 3
=
430,000
 
ออ 3
=
595,000
 
ฮอ 5
=
595,000
 
ฮฐ 6
=
495,000
 
ฮฮ 11
=
690,000
 
1นก 11
=
495,000
 
ฮล 11
=
390,000
 
 
ฮว 11
=
390,000
 
อน 33
=
235,000
 
1นก 66
=
199,002
 
ฮอ 111
=
799,002
 
ฮฮ 111
=
990,009
 
1นก 123
=
135,000
 
นร 168
=
695,000
 
 
1นก 234
=
155,000
 
ฮล 333
=
490,000
 
ฬบ 333
=
325,000
 
ฮว 999
=
1,250,000
 
ฮล 1000
=
185,000
 
ฮษ 1111
=
895,002
 
ฮร 1111
=
995,000
 
 
ฮอ 1111
=
1,550,000
 
ฮฮ 1234
=
455,000
 
1นก 1515
=
125,000
 
ฮฮ 1515
=
155,000
 
ฮฮ 1818
=
295,000
 
นง 2222
=
850,000
 
1นก 2424
=
135,000
 
 
ฮภ 4444
=
590,000
 
นว 4444
=
590,000
 
ฮษ 5555
=
955,000
 
ฮว 5555
=
995,000
 
ฮฮ 5588
=
295,000
 
1นก 5656
=
135,000
 
ฮฐ 6666
=
795,000
 
 
ฮษ 6666
=
795,000
 
ฮฮ 6868
=
295,000
 
1นก 6868
=
135,000
 
ฮอ 6969
=
195,000
 
ฬษ 7777
=
870,000
 
นฉ 7777
=
880,000
 
ฮว 8888
=
1,690,000
 
 
ฮล 8888
=
1,590,000
 
ฮอ 8899
=
395,000
 
ฮว 9999
=
2,350,000
 
1นก 9999
=
990,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว )
                 
 
1ฒฐ 1
=
99,000
 
1ฒฒ 88
=
115,000
 
1ฒฒ 111
=
250,000
 
1ฒฒ 345
=
59,000
 
1ฒฒ 456
=
69,000
 
ณฮ 3333
=
95,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.ชลบุรี
                 
 
ขจ 1
=
1,750,000
 
ขข 1
=
3,300,000
 
ขง 1
=
1,950,000
 
ขข 2
=
1,200,000
 
ขข 8
=
2,200,000
 
ขข 111
=
1,600,000
 
ขจ 222
=
455,000
 
 
ขท 222
=
495,000
 
ขว 345
=
135,000
 
ขข 888
=
2,200,000
 
ขข 1000
=
350,000
 
ขค 1000
=
175,000
 
ขข 1111
=
3,500,000
 
กอ 1234
=
190,000
 
 
ขค 2000
=
145,000
 
ขจ 3000
=
99,000
 
กอ 5000
=
145,000
 
ขอ 6666
=
1,260,000
 
ขข 7777
=
2,900,000
 
ขจ 7777
=
1,450,000
 
ขง 8888
=
1,990,000
 
 
ขข 9000
=
490,000
 
ขจ 9000
=
185,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ภูเก็ต
                 
 
กว 1
=
1,290,000
 
ขข 1
=
1,990,000
 
กล 2
=
395,000
 
กล 5
=
495,000
 
กล 8
=
990,000
 
กบ 9
=
990,000
 
กล 55
=
395,000
 
 
กร 333
=
470,000
 
กม 1111
=
790,000
 
กล 5678
=
145,000
 
กย 6666
=
495,000
 
กล 6789
=
175,000
 
กพ 9999
=
1,990,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถกระบะ จ.ภูเก็ต
                 
 
บบ 55
=
99,000
 
บบ 1111
=
250,000
 
บบ 5555
=
290,000
 
บบ 7777
=
250,000
 
บบ 8888
=
350,000
 
บบ 9999
=
390,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นนทบุรี
                 
 
กร 8000
=
180,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.สมุทรปราการ
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช )
                 
 
ขข 1111
=
1,990,000
 
กย 3333
=
520,000
 
กย 7777
=
550,000
 
ขข 9999
=
2,999,999
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นครปฐม
                 
 
กบ 11
=
550,000
 
กบ 33
=
450,000
 
กบ 66
=
350,000
 
กบ 111
=
590,000
 
กบ 123
=
390,000
 
กบ 345
=
290,000
 
กบ 678
=
250,000
 
 
กบ 777
=
590,000
 
กบ 1111
=
1,250,000
 
กบ 2345
=
190,000
 
กบ 5555
=
1,250,000
 
กบ 8888
=
1,650,000
 
กท 9999
=
1,890,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. เชียงใหม่
                 
 
ขอ 2
=
590,000
 
งจ 789
=
495,000
 
กอ 1111
=
795,000
 
ขข 6666
=
1,250,000
 
กอ 7777
=
795,000
 
ขข 8888
=
2,600,000
 
ขอ 9999
=
1,950,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. เชียงราย
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ.ขอนแก่น
                 
 
กย 1
=
990,000
 
กม 9999
=
1,990,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.บึงกาฬ
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ.อุบลราชธานี
                 
 
กร 1
=
890,000
 
กน 1
=
790,000
 
กพ 8
=
888,888
 
กน 22
=
165,000
 
กน 88
=
245,000
 
กน 222
=
199,000
 
กน 345
=
85,000
 
 
กน 567
=
129,000
 
กบ 666
=
235,000
 
กน 666
=
265,000
 
กน 678
=
99,000
 
กบ 678
=
145,000
 
กน 888
=
380,000
 
กน 999
=
490,000
 
 
กน 1000
=
99,000
 
กร 1111
=
890,000
 
กบ 1221
=
59,000
 
กบ 1234
=
165,000
 
กน 1818
=
155,000
 
กน 2000
=
79,000
 
กร 2222
=
690,000
 
 
กน 2332
=
69,000
 
กบ 2525
=
135,000
 
กน 2525
=
89,000
 
กน 4545
=
99,000
 
กบ 5555
=
990,000
 
กบ 5678
=
135,000
 
กน 6699
=
99,000
 
 
กน 6789
=
135,000
 
กน 7272
=
89,000
 
กน 7788
=
79,000
 
กน 8000
=
99,000
 
กบ 8000
=
125,000
 
กน 8877
=
79,000
 
กบ 9000
=
155,000
 
 
กบ 9009
=
135,000
 
กบ 9119
=
135,000
 
กร 9999
=
1,490,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ประจวบคีรีขันธ์
                 
                 
 
 
ทะเบียนรถผลรวม 24
                 
                 
 
 
ทะเบียน อำเภอเบตง ทะเบียนรถคลาสสิค อำเภอเดียว
                 
 
กค 9999
=
3,950,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ชัยภูมิ
                 
 
กท 1
=
595,000
 
กท 9999
=
1,234,567