โทร: 08-6666-7777, 08-3000-4000
 
  ทะเบียนรถสวย มาใหม่
                 
 
ชอบ 1111
=
2,950,000
 
2ขษ 4444
=
499,000
 
2ขส 2
=
499,000
 
2ขส 3
=
299,000
 
2ขศ 9889
=
299,000
 
2ขศ 8899
=
299,000
 
 
2ขล 77
=
299,000
 
2ขร 7777
=
595,000
 
2ขภ 1111
=
595,000
 
ษว 3333
=
2,350,000
 
1ขล 8888
=
1,290,000
 
2ขบ 2222
=
1,690,000
 
 
2ขน 9999
=
1,390,000
 
2ขบ 111
=
399,000
 
2ขธ 88
=
595,000
 
2ขต 2
=
799,000
 
2ขถ 8989
=
199,000
 
พรพร 1
=
2,450,000
 
                 
 
 
ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิคชมพู/ม่วง ถูกที่สุดจักวาล
                 
 
2ขบ 3003
=
39,000
 
2ขล 3377
=
39,000
 
2ขล 7733
=
39,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถสวย VIP
                 
 
ร่ำรวย 1
=
9,999,999
 
เก้า 1
=
2,450,003
 
1ขส 1
=
990,000
 
เฮงเฮง 1
=
8,500,000
 
เฮง 1
=
9,999,999
 
พรพร 1
=
2,450,000
 
1ขษ 2
=
590,000
 
 
2ขส 2
=
499,000
 
1ขค 2
=
590,000
 
2ขต 2
=
799,000
 
2ขส 3
=
299,000
 
2กฉ 3
=
390,000
 
2ขช 3
=
390,000
 
2ขฐ 4
=
295,000
 
 
1ขศ 4
=
365,000
 
6กณ 6
=
860,000
 
1ขว 6
=
399,000
 
1ขข 6
=
990,000
 
1ขฌ 6
=
695,000
 
6กษ 6
=
860,000
 
8กร 8
=
2,350,000
 
 
หงส์ 8
=
2,350,000
 
9กฮ 8
=
1,350,000
 
เก้า 9
=
1,990,000
 
สิริ 9
=
2,990,000
 
เฮงรวย 9
=
5,900,000
 
8กษ 9
=
1,250,000
 
น่ารัก 9
=
2,990,000
 
 
2ขฒ 11
=
395,000
 
2กส 11
=
295,000
 
1ขช 11
=
895,000
 
เก้า 11
=
1,990,003
 
1ขง 22
=
455,000
 
8กค 33
=
295,000
 
9กก 44
=
699,000
 
 
6กบ 66
=
1,190,000
 
9กจ 66
=
355,000
 
2ขล 77
=
299,000
 
กบ 77
=
2,950,000
 
2ขธ 88
=
595,000
 
7กก 88
=
950,000
 
1ขฌ 88
=
895,000
 
 
1ขฎ 88
=
845,000
 
2ขบ 111
=
399,000
 
1ขช 111
=
1,450,000
 
2ขฒ 222
=
690,000
 
ญษ 333
=
1,390,000
 
1ขต 666
=
595,000
 
รวย 666
=
3,350,000
 
 
7กศ 777
=
1,490,000
 
7กญ 777
=
990,000
 
ดีเลิศ 888
=
1,990,000
 
9กง 999
=
2,990,000
 
ชอบ 1111
=
2,950,000
 
วว 1111
=
17,900,000
 
1กฎ 1111
=
2,350,000
 
 
1กฒ 1111
=
2,650,000
 
2ขภ 1111
=
595,000
 
สุข 1111
=
2,950,000
 
ฆท 2222
=
3,990,000
 
2ขบ 2222
=
1,690,000
 
2กค 2222
=
1,950,000
 
ชช 3333
=
8,900,000
 
 
ษว 3333
=
2,350,000
 
4กฆ 4444
=
1,999,000
 
2ขษ 4444
=
499,000
 
1ขก 5555
=
1,450,000
 
5กธ 5555
=
2,650,000
 
พรดี 5555
=
1,990,000
 
1ขฮ 6666
=
565,000
 
 
1ขฐ 6666
=
950,000
 
1ขอ 6666
=
495,000
 
1ขฉ 6666
=
695,000
 
2ขร 7777
=
595,000
 
1ขล 8888
=
1,290,000
 
8กท 8888
=
7,950,000
 
9กฒ 8899
=
565,000
 
 
9กฎ 8899
=
595,000
 
9กร 8899
=
695,000
 
2ขศ 8899
=
299,000
 
9กฉ 8899
=
595,000
 
9กญ 8989
=
595,000
 
2ขถ 8989
=
199,000
 
1ขพ 8989
=
355,000
 
 
3กบ 8998
=
299,000
 
9กร 8999
=
399,000
 
2ขศ 9889
=
299,000
 
8กฬ 9889
=
595,000
 
2ขน 9999
=
1,390,000
 
9กภ 9999
=
9,990,000
 
9กบ 9999
=
19,900,000
 
                 
 
 
เลขร้อย เลขพัน
                 
 
4กล 600
=
35,000
 
1ขฌ 1000
=
265,000
 
9กร 1000
=
265,000
 
1ขช 1000
=
225,000
 
ชค 1000
=
335,000
 
1ขณ 1000
=
265,000
 
ศห 1000
=
295,000
 
 
1ขฎ 1000
=
265,000
 
2ขฆ 2000
=
155,000
 
1ขร 2000
=
135,000
 
2ขฒ 2000
=
155,000
 
2กด 3000
=
99,000
 
ฆฆ 3000
=
990,000
 
ฆข 6000
=
235,000
 
 
9กว 8000
=
235,000
 
9กอ 8000
=
235,000
 
9กท 9000
=
385,000
 
9กฉ 9000
=
455,000
 
9กม 9000
=
495,000
 
9กข 9000
=
355,000
 
ชถ 9000
=
295,000
 
 
9กน 9000
=
485,000
 
9กฌ 9000
=
465,000
 
2ขบ 9000
=
159,000
 
9กช 9000
=
355,000
 
9กจ 9000
=
295,000
 
9กฬ 9000
=
465,000
 
9กฎ 9000
=
475,000
 
                 
 
 
เลขเรียง
                 
 
1ขณ 123
=
265,000
 
1ขฌ 123
=
255,000
 
1ขล 123
=
265,000
 
1ขท 123
=
195,000
 
9กส 123
=
375,000
 
2ขท 234
=
185,000
 
1ขร 234
=
199,000
 
 
2ขท 345
=
185,000
 
2ขพ 345
=
295,000
 
9กส 345
=
195,000
 
2ขผ 345
=
275,000
 
2ขธ 345
=
175,000
 
2ขย 345
=
275,000
 
1ขว 456
=
599,000
 
 
1ขล 456
=
599,000
 
9กฎ 678
=
299,000
 
9กน 678
=
299,000
 
1ขณ 789
=
499,000
 
2ขพ 789
=
695,000
 
2ขค 789
=
399,000
 
1ขฎ 789
=
499,000
 
 
1ขฌ 789
=
499,000
 
8กฬ 1234
=
395,000
 
2ขฌ 1234
=
195,000
 
1ขอ 1234
=
265,000
 
1ขส 2345
=
365,000
 
2ขล 2345
=
245,000
 
1ขถ 2345
=
199,000
 
 
สษ 2345
=
295,000
 
2ขถ 2345
=
199,000
 
2ขว 2345
=
245,000
 
1ขศ 2345
=
355,000
 
1ขร 2345
=
215,000
 
2ขพ 3456
=
199,000
 
2ขธ 3456
=
199,000
 
 
2ขจ 3456
=
199,000
 
9กณ 5678
=
295,000
 
9กฎ 5678
=
295,000
 
9กช 6789
=
550,000
 
1ขต 6789
=
299,000
 
2ขบ 6789
=
265,000
 
9กฬ 6789
=
495,000
 
 
2ขช 6789
=
299,000
 
                 
 
 
เลขคู่
                 
 
2ขน3322
=
99,000
 
1ขว 1122
=
135,000
 
1กบ 1122
=
159,000
 
8กส 1133
=
139,000
 
ศน 1133
=
115,000
 
8กศ 1133
=
129,000
 
1ขค 1133
=
99,000
 
 
1ขธ 1133
=
89,000
 
1ขล 1144
=
99,000
 
2ขพ 1155
=
175,000
 
1ขภ 1155
=
89,000
 
1ขธ 1155
=
125,000
 
2ขผ 1155
=
165,000
 
1ขช 1155
=
89,000
 
 
1ขก 1155
=
85,000
 
2ขธ 1177
=
99,000
 
1ขณ 1177
=
125,000
 
2ขร 1177
=
99,000
 
ฆน 1188
=
495,000
 
1ขฐ 1188
=
145,000
 
1ขฆ 1188
=
265,000
 
 
9กว 1199
=
295,000
 
9กล 1199
=
265,000
 
9กฐ 1199
=
195,000
 
9กอ 1199
=
265,000
 
1ขภ 1199
=
225,000
 
2ขท 2200
=
89,000
 
2ขภ 2200
=
89,000
 
 
2ขถ 2211
=
49,000
 
2ขพ 2211
=
59,000
 
1กค 2211
=
99,000
 
5กบ 2233
=
99,000
 
3กส 2233
=
125,000
 
1ขอ 2233
=
125,000
 
2ขบ 2233
=
99,000
 
 
2ขส 2233
=
99,000
 
ษง 2244
=
155,000
 
2ขฌ 2244
=
99,000
 
2ขผ 2244
=
175,000
 
2ขบ 2255
=
99,000
 
2ขบ 2266
=
89,000
 
1ขฆ 2277
=
135,000
 
 
3กถ 2277
=
99,000
 
9กค 2277
=
99,000
 
2ขย 2288
=
135,000
 
1กฒ 2288
=
99,000
 
2ขน 3322
=
99,000
 
2ขท 3322
=
99,000
 
2ขล 3344
=
125,000
 
 
2ขพ 3344
=
69,000
 
2ขว 3344
=
139,000
 
2ขธ 3344
=
59,000
 
8กส 3355
=
115,000
 
2ขล 3377
=
39,000
 
8กฮ 3388
=
225,000
 
8กน 3388
=
195,000
 
 
9กถ 3399
=
125,000
 
2ขย 3399
=
135,000
 
9กฆ 3399
=
119,000
 
2ขย 4422
=
159,000
 
2ขธ 4455
=
115,000
 
9กฒ 4466
=
79,000
 
2ขย 4477
=
45,000
 
 
2ขร 4488
=
99,000
 
8กษ 4488
=
155,000
 
สช 4499
=
225,000
 
1กค 5511
=
99,000
 
ญอ 5544
=
195,000
 
5กฮ 5544
=
145,000
 
7กฎ 5577
=
99,000
 
 
2ขช 5588
=
135,000
 
9กส 5599
=
535,000
 
9กอ 6699
=
395,000
 
9กฬ 6699
=
445,000
 
6กส 6699
=
229,000
 
ชส 6699
=
295,000
 
2ขพ 6699
=
185,000
 
 
9กฮ 6699
=
495,000
 
9กท 6699
=
465,000
 
2ขล 7733
=
39,000
 
8กศ 7788
=
235,000
 
2ขบ 7788
=
145,000
 
8กส 7788
=
245,000
 
9กฎ 7788
=
199,000
 
 
2ขน 7788
=
89,000
 
2ขข 7788
=
265,000
 
8กอ 7788
=
295,000
 
1ขส 7799
=
155,000
 
9กต 7799
=
295,000
 
9กม 7799
=
185,000
 
2ขฐ 7799
=
195,000
 
 
9กฒ 7799
=
295,000
 
ฆน 8811
=
395,000
 
1ขถ 9911
=
189,000
 
9กพ 9966
=
195,000
 
2ขค 9977
=
89,000
 
2ขฐ 9977
=
175,000
 
                 
 
 
เลขสลับ
                 
 
1ขฌ 1010
=
79,000
 
4กน 1212
=
99,000
 
1ขล 1212
=
145,000
 
2ขฐ 1212
=
145,000
 
1ขฌ 1212
=
129,000
 
1กฬ 1212
=
125,000
 
5กภ 1212
=
99,000
 
 
สช 1212
=
245,000
 
1ขฮ 1414
=
115,000
 
2ขผ 1515
=
175,000
 
2ขน 1515
=
89,000
 
2ขล 1616
=
155,000
 
8กฬ 1616
=
99,000
 
1ขณ 1717
=
129,000
 
 
2ขธ 1717
=
129,000
 
1ขช 1818
=
255,000
 
2ขข 1818
=
279,000
 
1ขญ 1818
=
199,000
 
8กอ 1818
=
295,000
 
ศฮ 1818
=
365,000
 
1ขฮ 1818
=
175,000
 
 
8กส 1818
=
295,000
 
1ขฆ 1818
=
355,000
 
1กฎ 1919
=
159,000
 
8กบ 1919
=
195,000
 
1ขอ 1919
=
175,000
 
ษว 1919
=
265,000
 
9กฉ 1919
=
235,000
 
 
2ขพ 1919
=
139,000
 
1ขฮ 1919
=
165,000
 
2ขท 2020
=
135,000
 
1ขพ 2020
=
99,000
 
ฆจ 2020
=
299,000
 
8กฮ 2020
=
89,000
 
2ขภ 2020
=
129,000
 
 
1ขย 2020
=
99,000
 
2ขบ 2020
=
85,000
 
2ขฒ 2020
=
69,000
 
2ขฌ 2323
=
135,000
 
2ขฉ 2424
=
155,000
 
8กศ 2424
=
169,000
 
1ขฆ 2424
=
99,000
 
 
1ขฮ 2424
=
125,000
 
2ขก 2424
=
135,000
 
2ขส 2424
=
225,000
 
2ขว 2424
=
179,000
 
2ขศ 2424
=
199,000
 
2ขข 2525
=
225,000
 
2ขบ 2525
=
175,000
 
 
8กษ 2525
=
119,000
 
2ขฌ 2525
=
175,000
 
2ขพ 2525
=
159,000
 
2ขถ 2525
=
175,000
 
2ขฐ 2525
=
145,000
 
1ขฮ 2525
=
125,000
 
2ขก 2525
=
165,000
 
 
2ขท 2525
=
199,000
 
9กพ 2525
=
295,000
 
2ขผ 2525
=
145,000
 
2ขว 2525
=
275,000
 
2ขฌ 2626
=
99,000
 
2ขช 2626
=
99,000
 
2ขบ 2626
=
99,000
 
 
2ขย 2626
=
99,000
 
2กฆ 2727
=
165,000
 
2ขส 2727
=
119,000
 
ชฉ 2727
=
165,000
 
2ขบ 2727
=
185,000
 
2ขส 2828
=
145,000
 
2ขบ 2828
=
135,000
 
 
2ขฐ 2828
=
135,000
 
2ขบ 2929
=
129,000
 
2ขน 3030
=
89,000
 
2ขฒ 3030
=
49,000
 
2ขล 3434
=
139,000
 
2ขพ 3434
=
69,000
 
9กช 3939
=
225,000
 
 
2ขย 3939
=
145,000
 
2ขฐ 4545
=
129,000
 
1ขอ 4545
=
165,000
 
2ขธ 4545
=
139,000
 
2ขร 4848
=
99,000
 
2ขพ 4848
=
119,000
 
สล 4848
=
165,000
 
 
2กช 4949
=
99,000
 
2ขช 5050
=
59,000
 
9กจ 5252
=
99,000
 
1ขส 5959
=
165,000
 
1ขฉ 5959
=
295,000
 
ญศ 5959
=
399,000
 
2ขภ 6060
=
45,000
 
 
2ขฒ 6060
=
57,000
 
1ขณ 6868
=
235,000
 
2ขธ 6868
=
199,000
 
2ขษ 6868
=
199,000
 
2ขร 6868
=
199,000
 
1ขก 6868
=
195,000
 
1ขต 6969
=
265,000
 
 
1ขธ 6969
=
195,000
 
2ขช 6969
=
285,000
 
2ขพ 6969
=
265,000
 
9กส 6969
=
395,000
 
2ขข 6969
=
395,000
 
2ขข 7878
=
245,000
 
2ขบ 7878
=
165,000
 
 
9กฎ 7979
=
199,000
 
9กฒ 7979
=
335,000
 
2ขฐ 7979
=
229,000
 
1ขค 8080
=
89,000
 
1ขฌ 8080
=
119,000
 
1ขต 9090
=
139,000
 
1ขก 9090
=
89,000
 
 
1ขค 9090
=
79,000
 
2ขณ 9595
=
125,000
 
                 
 
 
เลขหาบ
                 
 
2ขถ 1001
=
45,000
 
1ขญ 1001
=
115,000
 
2ขฒ 1001
=
89,000
 
2ขฒ 1221
=
69,000
 
1ขฮ 1221
=
125,000
 
1กฒ 1221
=
125,000
 
ญษ 1441
=
99,000
 
 
1ขภ 1551
=
89,000
 
2ขล 1661
=
129,000
 
1ขบ 1881
=
165,000
 
8กฮ 1881
=
225,000
 
1ขฆ 1881
=
235,000
 
8กล 1881
=
185,000
 
1ขถ 1991
=
199,000
 
 
9กภ 1991
=
165,000
 
9กช 1991
=
225,000
 
9กล 1991
=
265,000
 
1ขฮ 1991
=
125,000
 
1ขท 1991
=
199,000
 
2ขภ 2002
=
99,000
 
2ขท 2002
=
99,000
 
 
1ขฮ 2112
=
115,000
 
2ขจ 2112
=
99,000
 
2ขธ 2332
=
99,000
 
2ขบ 2332
=
89,000
 
2ขบ 2442
=
99,000
 
2ขช 2442
=
99,000
 
9กร 2552
=
99,000
 
 
2ขพ 2552
=
99,000
 
7กพ 2552
=
99,000
 
2ขถ 2552
=
129,000
 
2ขท 2552
=
125,000
 
2ขส 2552
=
99,000
 
2ขล 2552
=
165,000
 
ชศ 2662
=
115,000
 
 
ฌฉ 2772
=
115,000
 
ศย 2772
=
115,000
 
ญฎ 2772
=
135,000
 
2ขจ 2882
=
99,000
 
ษน 2992
=
145,000
 
2ขฐ 2992
=
75,000
 
2ขบ 3003
=
39,000
 
 
8กฮ 3883
=
195,000
 
สล 4884
=
165,000
 
9กฐ 4994
=
235,000
 
2ขธ 5005
=
49,000
 
ฎก 5005
=
129,000
 
2ขท 5005
=
99,000
 
ศม 5335
=
129,000
 
 
2ขว 5445
=
99,000
 
6กย 5665
=
175,000
 
ศค 5995
=
395,000
 
8กบ 5995
=
195,000
 
8กส 6556
=
155,000
 
2ขร 6886
=
165,000
 
9กพ 6996
=
195,000
 
 
9กฎ 6996
=
285,000
 
1ขส 7007
=
115,000
 
2ขท 7007
=
89,000
 
2ขร 7007
=
49,000
 
ชฮ 7007
=
129,000
 
2ขผ 7007
=
55,000
 
2ขธ 7007
=
57,000
 
 
2ขข 7007
=
99,000
 
1ขศ 7007
=
99,000
 
ฆพ 7997
=
355,000
 
2ขฐ 7997
=
195,000
 
2ขธ 8008
=
129,000
 
1ขช 8118
=
199,000
 
8กฌ 8118
=
215,000
 
 
ฌฐ 8118
=
275,000
 
1ขฆ 8118
=
275,000
 
8กฬ 8118
=
229,000
 
2ขท 8338
=
49,000
 
1ขอ 8338
=
59,000
 
2ขพ 8338
=
59,000
 
2ขพ 8448
=
119,000
 
 
2ขธ 8558
=
99,000
 
5กฬ 8668
=
119,000
 
2ขย 8778
=
165,000
 
9กภ 9009
=
195,000
 
9กม 9009
=
185,000
 
9กว 9009
=
175,000
 
2ขช 9009
=
165,000
 
 
9กว 9119
=
295,000
 
2ขพ 9119
=
139,000
 
1ขฮ 9119
=
155,000
 
9กล 9119
=
295,000
 
9กท 9119
=
245,000
 
ชฎ 9229
=
175,000
 
9กง 9339
=
275,000
 
 
2ขย 9339
=
155,000
 
9กช 9339
=
295,000
 
ญฒ 9449
=
165,000
 
7กฬ 9779
=
295,000
 
2ขย 9779
=
139,000
 
                 
 
 
อักษรเบิ้ล
                 
 
ฆฆ 3000
=
990,000
 
ชช 3333
=
8,900,000
 
                 
 
 
อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
                 
 
1ขฮ 10
=
199,000
 
ษก 12
=
245,000
 
2กษ 14
=
99,000
 
3กท 34
=
99,000
 
5กบ 45
=
595,000
 
ฌว 79
=
165,000
 
4กล 600
=
35,000
 
 
9กร 8999
=
399,000
 
                 
 
 
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)
                 
 
อง 3
=
430,000
 
ฮอ 5
=
595,000
 
ฮฐ 6
=
495,000
 
1นก 11
=
495,000
 
ฮว 11
=
390,000
 
ฮอ 111
=
799,002
 
ฮล 1000
=
185,000
 
 
ฮร 1111
=
995,000
 
ฮษ 1111
=
895,002
 
ฮฮ 1234
=
455,000
 
ฮฮ 1818
=
295,000
 
นง 2222
=
850,000
 
ฮภ 4444
=
590,000
 
นว 4444
=
590,000
 
 
ฮล 5555
=
995,000
 
ฮษ 5555
=
955,000
 
ฮว 5555
=
995,000
 
ฮฐ 6666
=
795,000
 
ฮษ 6666
=
795,000
 
1นก 6868
=
135,000
 
ฮฮ 6868
=
295,000
 
 
ฮว 9999
=
2,350,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว )
                 
 
1ฒฐ 1
=
99,000
 
1ฒฒ 345
=
59,000
 
ณฮ 3333
=
95,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.ชลบุรี
                 
 
ขง 1
=
1,950,000
 
ขจ 3000
=
99,000
 
งจ 5555
=
895,000
 
ขอ 6666
=
1,260,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ภูเก็ต
                 
 
กว 1
=
1,290,000
 
กล 1
=
1,190,000
 
กร 333
=
470,000
 
กม 1111
=
790,000
 
กย 6666
=
495,000
 
กล 9999
=
1,190,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถกระบะ จ.ภูเก็ต
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นนทบุรี
                 
 
กร 8000
=
180,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.สมุทรปราการ
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช )
                 
 
ขอ 2
=
490,000
 
ขข 1000
=
295,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นครปฐม
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ. เชียงใหม่
                 
 
ขอ 2
=
590,000
 
งธ 789
=
499,000
 
กอ 1111
=
795,000
 
งธ 3456
=
165,000
 
ขข 6666
=
1,250,000
 
งธ 6789
=
199,000
 
กอ 7777
=
795,000
 
 
ขข 8888
=
2,600,000
 
ขอ 9999
=
1,950,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. เชียงราย
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ.ขอนแก่น
                 
 
กย 1
=
990,000
 
กม 9999
=
1,990,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.บึงกาฬ
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ.อุบลราชธานี
                 
 
กร 1
=
890,000
 
ขข 6
=
595,000
 
กพ 8
=
888,888
 
กร 1111
=
890,000
 
กบ 5555
=
890,000
 
กบ 8888
=
1,650,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ประจวบคีรีขันธ์
                 
                 
 
 
ทะเบียนรถผลรวม 24
                 
                 
 
 
ทะเบียน อำเภอเบตง ทะเบียนรถคลาสสิค อำเภอเดียว
                 
 
กค 9999
=
3,950,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ชัยภูมิ
                 
 
กท 1
=
595,000
 
กท 9999
=
1,234,567