โทร: 08-6666-7777, 08-3000-4000
 
  ทะเบียนรถสวย มาใหม่
                 
 
6กบ 22
=
295,000
 
8กส 2222
=
795,000
 
8กฬ 9889
=
495,000
 
8กส 9889
=
595,000
 
8กฬ 6666
=
695,000
 
8กฬ 9
=
1,450,000
 
 
8กท 8888
=
6,950,000
 
8กษ 6666
=
695,000
 
8กศ 2222
=
755,000
 
8กษ 9
=
1,250,000
 
8กษ 8989
=
395,000
 
8กค 33
=
295,000
 
 
5กพ 44
=
199,000
 
กบ 77
=
2,950,000
 
ญอ 3333
=
2,350,000
 
6กธ 8888
=
1,390,000
 
2กฉ 3
=
390,000
 
4กร 22
=
265,000
 
                 
 
 
ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิคชมพู/ม่วง ถูกที่สุดจักวาล
                 
                 
 
 
ทะเบียนรถสวย VIP
                 
 
2กฎ 1
=
690,000
 
1กภ 1
=
1,750,000
 
2กฉ 3
=
390,000
 
กร 5
=
3,550,000
 
5กภ 5
=
890,000
 
6กษ 6
=
666,666
 
6กณ 6
=
666,666
 
 
3กบ 7
=
375,000
 
8กม 8
=
1,950,000
 
8กร 8
=
2,350,000
 
8กฬ 9
=
1,450,000
 
8กษ 9
=
1,250,000
 
2กส 11
=
235,000
 
4กร 22
=
265,000
 
 
4กช 22
=
225,000
 
6กบ 22
=
295,000
 
8กค 33
=
295,000
 
5กพ 44
=
199,000
 
1กก 66
=
950,000
 
ษร 77
=
1,190,000
 
กบ 77
=
2,950,000
 
 
7กส 77
=
790,000
 
7กก 88
=
950,000
 
8กม 88
=
1,750,000
 
ญษ 333
=
1,390,000
 
3กก 333
=
2,990,000
 
กร 444
=
1,700,009
 
4กฬ 444
=
890,001
 
 
5กช 555
=
1,250,000
 
7กฮ 777
=
990,000
 
7กอ 777
=
990,000
 
7กศ 777
=
1,490,000
 
ภท 777
=
1,850,000
 
7กส 777
=
1,590,000
 
7กญ 777
=
990,000
 
 
1กฐ 1111
=
2,950,000
 
ฌฮ 1111
=
3,750,000
 
1กฒ 1111
=
2,650,000
 
1กฎ 1111
=
2,350,000
 
2กษ 2222
=
1,950,000
 
2กค 2222
=
1,950,000
 
8กส 2222
=
795,000
 
 
ฆท 2222
=
3,990,000
 
2กก 2222
=
12,900,003
 
8กศ 2222
=
755,000
 
ญอ 3333
=
2,350,000
 
ษษ 3333
=
5,950,000
 
ชช 3333
=
5,950,000
 
3กร 3333
=
1,750,000
 
 
วอ 4444
=
2,444,444
 
4กฆ 4444
=
2,424,242
 
4กท 4444
=
1,850,000
 
5กม 5555
=
2,450,000
 
5กข 5555
=
2,250,000
 
5กธ 5555
=
2,650,000
 
8กษ 6666
=
695,000
 
 
2กบ 6666
=
595,000
 
8กฬ 6666
=
695,000
 
ญษ 6666
=
3,950,000
 
7กษ 7777
=
1,999,999
 
6กฐ 7777
=
545,000
 
ฎร 7777
=
3,400,000
 
7กจ 7777
=
2,350,000
 
 
ญฒ 7777
=
3,450,000
 
6กน 7777
=
535,000
 
6กธ 8888
=
1,390,000
 
8กผ 8888
=
4,990,003
 
8กภ 8888
=
5,950,000
 
8กท 8888
=
6,950,000
 
8กย 8888
=
5,990,003
 
 
8กษ 8989
=
395,000
 
8กส 9889
=
595,000
 
8กฬ 9889
=
495,000
 
ษร 9999
=
13,500,000
 
                 
 
 
เลขร้อย เลขพัน
                 
 
2กฆ 100
=
79,000
 
4กล 600
=
35,000
 
8กฬ 1000
=
195,000
 
ศห 1000
=
295,000
 
7กก 1000
=
195,000
 
สษ 1000
=
345,000
 
ฆฆ 3000
=
990,000
 
 
2กด 3000
=
99,000
 
พพ 4000
=
295,000
 
ฆษ 5000
=
295,000
 
ญต 5000
=
199,000
 
8กว 8000
=
195,000
 
8กภ 8000
=
195,000
 
8กส 8000
=
395,000
 
 
ชถ 9000
=
295,000
 
                 
 
 
เลขเรียง
                 
 
ชภ 234
=
370,000
 
ษม 234
=
390,000
 
ชษ 345
=
345,000
 
2กก 345
=
390,000
 
7กก 456
=
590,000
 
4กถ 567
=
295,000
 
2กก 567
=
145,000
 
 
กอ 789
=
1,290,000
 
8กน 1234
=
295,000
 
8กฬ 1234
=
395,000
 
สษ 2345
=
295,000
 
3กฬ 2345
=
165,000
 
3กข 3456
=
229,000
 
ษร 4567
=
199,000
 
 
8กส 5678
=
295,000
 
6กร 6789
=
295,000
 
                 
 
 
เลขคู่
                 
 
ษอ 1122
=
135,000
 
ศน 1133
=
115,000
 
8กส 1133
=
139,000
 
8กศ 1133
=
129,000
 
8กฬ 1144
=
145,000
 
ญก 1155
=
135,000
 
5กฮ 1155
=
135,000
 
 
8กล 1188
=
185,000
 
ฆน 1188
=
495,000
 
7กด 1188
=
119,000
 
8กร 1188
=
195,000
 
8กบ 1199
=
99,000
 
ฌช 2211
=
149,000
 
1กค 2211
=
99,000
 
 
8กฬ 2233
=
135,000
 
4กค 2233
=
115,000
 
ฌธ 2233
=
199,000
 
3กส 2233
=
125,000
 
8กษ 2233
=
115,000
 
ษง 2244
=
155,000
 
5กก 2255
=
195,000
 
 
ษข 2266
=
47,000
 
3กถ 2277
=
99,000
 
8กภ 2288
=
135,000
 
1กร 3322
=
99,000
 
3กส 3344
=
115,000
 
สห 3355
=
155,000
 
8กส 3355
=
115,000
 
 
ชร 3355
=
135,000
 
6กบ 3366
=
115,000
 
ฌล 3366
=
145,000
 
3กญ 3366
=
99,000
 
ชว 3366
=
155,000
 
3กฐ 3366
=
99,000
 
8กม 3388
=
165,000
 
 
8กน 3388
=
165,000
 
8กถ 3388
=
145,000
 
5กม 4455
=
155,000
 
8กศ 4455
=
155,000
 
ญข 4466
=
99,000
 
3กธ 4477
=
49,000
 
8กศ 4488
=
145,000
 
 
8กษ 4488
=
155,000
 
8กค 4488
=
155,000
 
1กค 5511
=
99,000
 
1กก 5544
=
155,000
 
5กฮ 5544
=
145,000
 
6กณ 5566
=
135,000
 
8กส 5566
=
165,000
 
 
7กฎ 5577
=
99,000
 
8กส 5588
=
265,000
 
8กบ 5588
=
195,000
 
ษศ 6633
=
115,000
 
3กฒ 6633
=
79,000
 
8กฬ 6655
=
169,000
 
8กธ 6688
=
225,000
 
 
8กพ 6688
=
285,000
 
6กถ 6699
=
195,000
 
8กษ 7788
=
169,000
 
8กส 7788
=
245,000
 
8กธ 7788
=
135,000
 
ฆน 8811
=
395,000
 
6กถ 8866
=
155,000
 
 
6กก 9966
=
195,000
 
7กก 9977
=
290,000
 
                 
 
 
เลขสลับ
                 
 
8กฬ 1010
=
89,000
 
5กย 1010
=
99,000
 
4กน 1212
=
99,000
 
1กฬ 1212
=
125,000
 
วว 1212
=
285,000
 
5กภ 1212
=
99,000
 
1กอ 1313
=
99,000
 
 
2กข 1414
=
125,000
 
8กฬ 1414
=
185,000
 
1กฬ 1414
=
115,000
 
1กร 1414
=
125,000
 
8กภ 1414
=
99,000
 
ษศ 1414
=
165,000
 
5กย 1515
=
139,000
 
 
7กบ 1515
=
99,000
 
5กบ 1515
=
195,000
 
8กฬ 1616
=
99,000
 
8กส 1616
=
99,000
 
2กฎ 1717
=
125,000
 
8กฬ 1818
=
295,000
 
8กส 1818
=
295,000
 
 
8กร 1818
=
265,000
 
ฆธ 1818
=
495,000
 
8กส 1919
=
225,000
 
8กศ 1919
=
195,000
 
1กฎ 1919
=
159,000
 
2กล 2020
=
99,000
 
8กบ 2323
=
135,000
 
 
8กฬ 2323
=
149,000
 
8กศ 2424
=
169,000
 
8กษ 2424
=
179,000
 
8กร 2525
=
115,000
 
7กช 2525
=
145,000
 
ฎอ 2525
=
145,000
 
8กษ 2525
=
119,000
 
 
ฎษ 2525
=
175,000
 
2กย 2626
=
99,000
 
6กฒ 2626
=
75,000
 
8กภ 2828
=
135,000
 
ชฟ 2828
=
155,000
 
8กส 2929
=
129,000
 
สร 3030
=
145,000
 
 
สษ 3232
=
99,000
 
6กฌ 3434
=
59,000
 
8กส 3535
=
129,000
 
6กณ 3636
=
115,000
 
ษอ 3636
=
145,000
 
ษฬ 3737
=
89,000
 
8กฎ 3838
=
145,000
 
 
8กง 3838
=
99,000
 
8กท 3838
=
145,000
 
3กก 4545
=
195,000
 
5กร 4545
=
225,000
 
ศฎ 4747
=
89,000
 
ชศ 4848
=
125,000
 
8กค 4848
=
99,000
 
 
สล 4848
=
145,000
 
2กช 4949
=
99,000
 
8กษ 4949
=
99,000
 
8กฬ 5656
=
265,000
 
8กส 5656
=
179,000
 
3กฎ 5656
=
115,000
 
5กฎ 5959
=
235,000
 
 
5กฐ 5959
=
245,000
 
8กล 5959
=
195,000
 
6กถ 8686
=
155,000
 
6กถ 9090
=
65,000
 
5กภ 9090
=
69,000
 
สล 9292
=
135,000
 
5กฮ 9595
=
225,000
 
 
5กร 9595
=
255,000
 
5กษ 9595
=
215,000
 
5กก 9696
=
199,000
 
                 
 
 
เลขหาบ
                 
 
ญษ 1001
=
99,000
 
ฎธ 1331
=
89,000
 
ษล 1331
=
99,000
 
ญษ 1441
=
99,000
 
8กว 1881
=
195,000
 
8กล 1881
=
185,000
 
8กฐ 1881
=
235,000
 
 
8กศ 1991
=
195,000
 
ฌฬ 2112
=
125,000
 
ษง 2442
=
155,000
 
ษฐ 2552
=
125,000
 
7กพ 2552
=
99,000
 
ชศ 2662
=
99,000
 
ฌฉ 2772
=
99,000
 
 
ศย 2772
=
99,000
 
ญฎ 2772
=
115,000
 
ษน 2992
=
115,000
 
2กค 3003
=
49,000
 
ษน 3443
=
99,000
 
8กส 3553
=
99,000
 
สล 4884
=
145,000
 
 
8กฒ 4884
=
115,000
 
ษค 5005
=
79,000
 
ศม 5335
=
115,000
 
ฆย 5335
=
245,000
 
ฌพ 5445
=
165,000
 
ฌน 5445
=
175,000
 
6กย 5665
=
175,000
 
 
5กฮ 5885
=
125,000
 
8กภ 5885
=
165,000
 
ญม 5995
=
235,000
 
8กส 6556
=
155,000
 
6กต 6886
=
119,000
 
6กท 6886
=
155,000
 
8กร 6886
=
195,000
 
 
5กก 6996
=
125,000
 
6กข 7007
=
65,000
 
ศค 7557
=
99,000
 
7กน 7557
=
89,000
 
8กษ 7997
=
215,000
 
ฆพ 7997
=
355,000
 
6กบ 8008
=
75,000
 
 
6กญ 8008
=
69,000
 
6กท 8008
=
115,000
 
3กญ 8008
=
125,000
 
ฌฐ 8118
=
235,000
 
8กภ 8118
=
215,000
 
8กร 8118
=
235,000
 
8กฬ 8118
=
229,000
 
 
8กส 8118
=
195,000
 
8กฌ 8118
=
215,000
 
8กง 8338
=
99,000
 
8กท 8338
=
145,000
 
ษจ 8448
=
125,000
 
สร 8448
=
135,000
 
ชถ 8668
=
155,000
 
 
1กต 8668
=
115,000
 
5กฬ 8668
=
119,000
 
8กษ 8778
=
169,000
 
6กก 8778
=
125,000
 
6กก 9009
=
155,000
 
6กบ 9009
=
95,000
 
ฆฮ 9009
=
395,000
 
 
8กบ 9119
=
135,000
 
ญฒ 9119
=
179,000
 
ชฎ 9229
=
155,000
 
ญฒ 9449
=
165,000
 
5กร 9559
=
255,000
 
8กษ 9559
=
365,000
 
8กษ 9779
=
235,000
 
                 
 
 
อักษรเบิ้ล
                 
 
วว 1212
=
285,000
 
ฆฆ 3000
=
990,000
 
ชช 3333
=
5,950,000
 
ษษ 3333
=
5,950,000
 
พพ 4000
=
295,000
 
                 
 
 
อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
                 
 
กพ 12
=
399,000
 
ศข 12
=
225,000
 
กค 13
=
395,000
 
ญฐ 13
=
115,000
 
ภษ 15
=
235,000
 
ชถ 16
=
135,000
 
ฐจ 21
=
145,000
 
 
1กก 27
=
190,000
 
3กท 34
=
99,000
 
ฎย 50
=
89,000
 
ธข 50
=
115,000
 
กย 69
=
1,250,000
 
ธบ 69
=
699,000
 
2กฒ 69
=
135,000
 
 
สฐ 69
=
850,000
 
กพ 69
=
1,350,000
 
3กก 98
=
195,000
 
4กล 600
=
35,000
 
กท 654
=
129,000
 
กท 899
=
225,000
 
3กก 1681
=
39,000
 
 
3กก 1686
=
39,000
 
                 
 
 
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)
                 
 
อง 3
=
430,000
 
ฮว 3
=
390,000
 
ออ 3
=
595,000
 
ฮอ 5
=
595,000
 
ฮอ 6
=
495,000
 
ฮฐ 6
=
495,000
 
ฮล 11
=
350,000
 
 
ฮฮ 11
=
690,000
 
ฮว 11
=
350,000
 
อง 22
=
235,000
 
อน 33
=
235,000
 
ฮว 99
=
495,000
 
ฮษ 222
=
495,002
 
ฬบ 333
=
325,000
 
 
ฮล 333
=
490,000
 
ฮว 555
=
655,000
 
ฮฐ 789
=
455,000
 
ฮอ 999
=
990,000
 
ฮว 999
=
1,250,000
 
ฮล 1000
=
185,000
 
ฮอ 1111
=
1,550,000
 
 
ฮร 1111
=
995,000
 
ฮษ 1111
=
895,002
 
ฮฮ 1234
=
455,000
 
ฮฮ 1515
=
155,000
 
ฮฐ 1818
=
199,000
 
ฮฮ 1818
=
295,000
 
นง 2222
=
850,000
 
 
นว 4444
=
590,000
 
ฮภ 4444
=
590,000
 
ฮว 5555
=
995,000
 
ฮษ 5555
=
955,000
 
ฮฮ 5588
=
295,000
 
ฮษ 6666
=
795,000
 
ฮฐ 6666
=
795,000
 
 
ฮฮ 6868
=
295,000
 
ฮอ 6969
=
195,000
 
นฉ 7777
=
880,000
 
ฮล 7777
=
890,000
 
ฬษ 7777
=
870,000
 
ฮว 7777
=
870,000
 
ฮว 8888
=
1,690,000
 
 
ฮล 8888
=
1,590,000
 
ฮอ 8899
=
395,000
 
ฮฮ 9559
=
395,000
 
ฮอ 9889
=
395,000
 
ฮว 9999
=
2,350,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว )
                 
 
1ฒฐ 1
=
99,000
 
1ฒฒ 11
=
150,000
 
1ฒฒ 88
=
115,000
 
1ฒฒ 111
=
250,000
 
1ฒฒ 345
=
59,000
 
1ฒฒ 456
=
69,000
 
ณฮ 3333
=
95,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.ชลบุรี
                 
 
ขข 1
=
3,300,000
 
ขจ 1
=
1,750,000
 
ขง 1
=
1,950,000
 
ขข 2
=
1,200,000
 
ขข 8
=
2,200,000
 
ขจ 111
=
495,000
 
ขข 111
=
1,600,000
 
 
ขจ 123
=
299,000
 
ขจ 222
=
455,000
 
ขท 222
=
495,000
 
ขว 345
=
135,000
 
ขข 888
=
2,200,000
 
ขค 1000
=
175,000
 
ขข 1000
=
350,000
 
 
ขข 1111
=
3,500,000
 
กอ 1234
=
190,000
 
ขค 2000
=
145,000
 
ขจ 3000
=
99,000
 
กอ 5000
=
145,000
 
ขจ 7777
=
1,450,000
 
ขข 7777
=
2,900,000
 
 
ขง 8888
=
1,990,000
 
ขจ 9000
=
185,000
 
ขข 9000
=
490,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ภูเก็ต
                 
 
กว 1
=
1,290,000
 
ขข 1
=
1,990,000
 
กล 2
=
395,000
 
กล 5
=
495,000
 
กล 8
=
990,000
 
กบ 9
=
990,000
 
กล 55
=
395,000
 
 
กร 333
=
470,000
 
กพ 789
=
175,000
 
กม 1111
=
790,000
 
กล 5678
=
145,000
 
กย 6666
=
495,000
 
กล 6789
=
175,000
 
กม 6789
=
195,000
 
 
กพ 9999
=
1,990,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถกระบะ จ.ภูเก็ต
                 
 
บบ 55
=
99,000
 
บบ 1111
=
250,000
 
บบ 5555
=
290,000
 
บบ 7777
=
250,000
 
บบ 8888
=
350,000
 
บบ 9999
=
390,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นนทบุรี
                 
 
กร 2000
=
89,000
 
กร 8000
=
180,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.สมุทรปราการ
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช )
                 
 
ขข 1111
=
1,990,000
 
กย 3333
=
520,000
 
ขค 3456
=
195,000
 
กย 7777
=
550,000
 
ขข 9999
=
2,999,999
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นครปฐม
                 
 
กบ 1
=
890,000
 
กบ 2
=
390,000
 
กบ 3
=
390,000
 
กบ 11
=
550,000
 
กบ 33
=
450,000
 
กบ 66
=
350,000
 
กบ 111
=
590,000
 
 
กบ 123
=
390,000
 
กบ 345
=
290,000
 
กบ 678
=
250,000
 
กบ 777
=
590,000
 
กบ 1111
=
1,250,000
 
กบ 2345
=
190,000
 
กบ 5555
=
1,250,000
 
 
กบ 8888
=
1,650,000
 
กท 9999
=
1,890,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. เชียงใหม่
                 
 
ขอ 2
=
590,000
 
ขค 888
=
550,000
 
ขค 1111
=
660,000
 
กอ 1111
=
795,000
 
ขค 5555
=
770,000
 
ขข 6666
=
1,250,000
 
กอ 7777
=
795,000
 
 
ขค 7777
=
730,000
 
ขข 8888
=
2,600,000
 
ขอ 9999
=
1,950,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. เชียงราย
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ.ขอนแก่น
                 
 
ขข 1
=
1,790,000
 
กย 1
=
990,000
 
ขก 2
=
390,000
 
ขก 3
=
390,000
 
ขข 3
=
690,000
 
ขก 8
=
995,000
 
ขก 33
=
295,000
 
 
ขก 88
=
655,000
 
ขก 888
=
995,000
 
ขก 5555
=
2,550,000
 
กม 9999
=
1,990,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.บึงกาฬ
                 
 
กก 1
=
3,950,000
 
กก 6
=
890,000
 
กก 9
=
2,550,000
 
กก 22
=
590,000
 
กก 66
=
590,000
 
กก 666
=
860,000
 
กก 6666
=
1,250,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.อุบลราชธานี
                 
 
กร 1
=
690,000
 
กน 1
=
790,000
 
กน 6
=
135,000
 
กพ 8
=
888,888
 
กน 22
=
165,000
 
กน 88
=
245,000
 
กน 222
=
199,000
 
 
กน 345
=
85,000
 
กบ 456
=
135,000
 
กน 567
=
129,000
 
กบ 666
=
235,000
 
กน 666
=
265,000
 
กบ 678
=
145,000
 
กน 678
=
99,000
 
 
กน 888
=
380,000
 
กน 999
=
490,000
 
กบ 1000
=
99,000
 
กน 1000
=
99,000
 
กร 1111
=
890,000
 
กบ 1155
=
65,000
 
กบ 1221
=
59,000
 
 
กบ 1234
=
165,000
 
กบ 1414
=
69,000
 
กน 1818
=
155,000
 
กน 2000
=
79,000
 
กบ 2000
=
85,000
 
กร 2222
=
690,000
 
กน 2332
=
69,000
 
 
กน 2525
=
89,000
 
กบ 2525
=
135,000
 
กบ 3000
=
75,000
 
กบ 3366
=
89,000
 
กน 4545
=
99,000
 
กน 4554
=
89,000
 
กบ 5555
=
990,000
 
 
กบ 5678
=
135,000
 
กน 6699
=
99,000
 
กน 6789
=
135,000
 
กน 7272
=
89,000
 
กน 7788
=
79,000
 
กบ 8000
=
125,000
 
กน 8000
=
99,000
 
 
กน 8877
=
79,000
 
กบ 9000
=
155,000
 
กบ 9009
=
135,000
 
กบ 9119
=
135,000
 
กร 9999
=
1,490,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ประจวบคีรีขันธ์
                 
 
กจ 1
=
690,000
 
กจ 9999
=
1,990,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถผลรวม 24
                 
                 
 
 
ทะเบียน อำเภอเบตง ทะเบียนรถคลาสสิค อำเภอเดียว
                 
 
กค 5555
=
1,950,000
 
กค 9999
=
3,950,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ชัยภูมิ
                 
 
กท 1
=
595,000
 
กท 9999
=
1,234,567