Untitled Document
˹á¹ ͡÷ͧ Ըաè¹ö ٴǧѺ¹ö Դ
ทะเบียนรถ,เลขทะเบียนรถ,หมายเลขทะเบียนรถ,ทะเบียนรถใหม่,ทะเบียนรถเก่า,ทะเบียนรถสวย,ทะเบียนรถดี,ทะเบียนรถประมูล,ทะเบียนรถประเทศไทย,ทะเบียนรถจ้าบ,ทะเบียนรถเกรียน,ทะเบียนรถตลก,ทะเบียนรถแตก,ป้ายทะเบียนรถ,ตัวหนังสือทะเบียนรถ,ชนทะเบียนรถ,สีทะเบียนรถ,ตัวอักษรทะเบียนรถ,ทะเบียนรถมาใหม่,ทะเบียนรถล่าสุด,กรอบทะเบียนรถ,ติดทะเบียนรถ,ประมูลทะเบียนรถ,ขายทะเบียนรถ,เปลี่ยนทะเบียนรถใหม่,จองทะเบียนรถ,ดวงทะเบียนรถ ทะเบียนรถ,เลขทะเบียนรถ,หมายเลขทะเบียนรถ,ทะเบียนรถใหม่,ทะเบียนรถเก่า,ทะเบียนรถสวย,ทะเบียนรถดี,ทะเบียนรถประมูล,ทะเบียนรถประเทศไทย,ทะเบียนรถจ้าบ,ทะเบียนรถเกรียน,ทะเบียนรถตลก,ทะเบียนรถแตก,ป้ายทะเบียนรถ,ตัวหนังสือทะเบียนรถ,ชนทะเบียนรถ,สีทะเบียนรถ,ตัวอักษรทะเบียนรถ,ทะเบียนรถมาใหม่,ทะเบียนรถล่าสุด,กรอบทะเบียนรถ,ติดทะเบียนรถ,ประมูลทะเบียนรถ,ขายทะเบียนรถ,เปลี่ยนทะเบียนรถใหม่,จองทะเบียนรถ,ดวงทะเบียนรถ ทะเบียนรถ,เลขทะเบียนรถ,หมายเลขทะเบียนรถ,ทะเบียนรถใหม่,ทะเบียนรถเก่า,ทะเบียนรถสวย,ทะเบียนรถดี,ทะเบียนรถประมูล,ทะเบียนรถประเทศไทย,ทะเบียนรถจ้าบ,ทะเบียนรถเกรียน,ทะเบียนรถตลก,ทะเบียนรถแตก,ป้ายทะเบียนรถ,ตัวหนังสือทะเบียนรถ,ชนทะเบียนรถ,สีทะเบียนรถ,ตัวอักษรทะเบียนรถ,ทะเบียนรถมาใหม่,ทะเบียนรถล่าสุด,กรอบทะเบียนรถ,ติดทะเบียนรถ,ประมูลทะเบียนรถ,ขายทะเบียนรถ,เปลี่ยนทะเบียนรถใหม่,จองทะเบียนรถ,ดวงทะเบียนรถ
ทะเบียนรถ,เลขทะเบียนรถ,หมายเลขทะเบียนรถ,ทะเบียนรถใหม่,ทะเบียนรถเก่า,ทะเบียนรถสวย,ทะเบียนรถดี,ทะเบียนรถประมูล,ทะเบียนรถประเทศไทย,ทะเบียนรถจ้าบ,ทะเบียนรถเกรียน,ทะเบียนรถตลก,ทะเบียนรถแตก,ป้ายทะเบียนรถ,ตัวหนังสือทะเบียนรถ,ชนทะเบียนรถ,สีทะเบียนรถ,ตัวอักษรทะเบียนรถ,ทะเบียนรถมาใหม่,ทะเบียนรถล่าสุด,กรอบทะเบียนรถ,ติดทะเบียนรถ,ประมูลทะเบียนรถ,ขายทะเบียนรถ,เปลี่ยนทะเบียนรถใหม่,จองทะเบียนรถ,ดวงทะเบียนรถ

การดูเลขทะเบียนรถ


วิธีเลือกหมายเลขทะเบียนรถ
1. แปลงค่าหมวดตัวอักษร 2 ตัวด้านหน้า แล้วนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง
2. ได้ผลรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์ ให้ได้กลุ่มหมายเลขที่ให้คุณ เช่น 14, 15, 19, 24 และอื่นๆ
3. ควรหลีกเลี่ยงหมวดตัวอักษรกาลกิณีและเลขกาลกิณี เช่น คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรมีเลข 6 และ ไม่ควรมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
4. หากหลีกเลี่ยง หมวดตัวอักษรกาลกิณีและเลขกาลกิณีไม่ได้ ไม่ควรให้เลขกาลกิณีเป็นเลขตัวสุดท้าย และ ให้ยึดหลักเลขศาสตร์เป็นหลัก

หมายเลขทะเบียนรถ
ตัวอย่าง หมายเลขทะเบียน ศว 1212
- แปลงค่าตัวอักษร ศ=7, ว=6 ได้ผลรวม หมวดตัวอักษร คือ 7 + 6 = 13
- ผลรวมหมายเลข 4 ตัวหลัง คือ 1 + 2 + 1 + 2 = 6
- นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ดังนี้ 13 + 6 = 19 ให้ดูความหมายเลขศาสตร์ 19 ตัวอย่าง หมายเลขทะเบียน ศศ 5959
- แปลงค่าตัวอักษร ศ=7, ศ=7 ได้ผลรวม หมวดตัวอักษร คือ 7 + 7 = 14
- ผลรวมหมายเลข 4 ตัวหลัง คือ 5 + 9 + 5 + 9 = 28
- นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ดังนี้ 14 + 28 = 42 ให้ดูความหมายเลขศาสตร์ 42


ค่าตัวอักษร ที่แปลงได้เป็นตัวเลข
ตัวอักษร
ก ด ถ ท ภ ฤ = 1
ข บ ป ง ช = 2
ต ฑ ฒ ฆ = 3
ค ธ ร ญ ษ = 4
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5
จ ล ว อ = 6
ซ ศ ส = 7
ย ผ ฝ พ ฟ = 8
ฏ ฐ = 9


กลุ่มหมายเลขที่ให้คุณ
- เลขผลรวมที่ให้คุณ ระดับดีมาก ได้แก่ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65

- เลขผลรวมที่ให้คุณ ระดับดี ได้แก่ 20, 32, 40, 44, 69, 79

เลขและอักษรกาลกิณีที่ควรเลี่ยง
เกิดวันอาทิตย์ เลข 6 อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )
เกิดวันจันทร์ เลข 1 อักษร ( อ )
เกิดวันอังคาร เลข 2 อักษร ( ก ข ค ฆ ง )
เกิดวันพุธกลางวัน เลข 3 อักษร ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )
เกิดวันพุธกลางคืน เลข 5 อักษร ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )
เกิดวันพฤหัส เลข 7 อักษร ( ด ต ถ ท ธ น )
เกิดวันศุกร์ เลข 8 อักษร ( ย ร ล ว )
เกิดวันเสาร์ เลข 4 อักษร ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ )

หมายเหตุ : เกิดวันพุธกลางวัน(เวลาเกิด06.00-17.59น.) / เกิดวันพุธกลางคืน(เวลาเกิด18.00-05.59น.)


--------------------------------------------------------------------------------

คลิกเลือกเลขที่ได้จากผลรวม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


--------------------------------------------------------------------------------

ความหมายของเลขศาสตร์ 1-10
หมายเลข 1 ดาวอาทิตย์
ธาตุไฟ เป็นดาวบาป ให้ผลในทางร้อนแรง เที่ยงตรง เร่งรีบ ไม่ยอมใคร อยู่ที่ไหนไม่นาน ตรงไปตรงมา ไม่เกรงใจใคร ได้แก่พวกมียศ มีตำแหน่ง พระราชา เชื้อพระวงศ์ รับราชการ ของท่านชาย ของมีแสงสว่างสดใส การสูบฉีดโลหิตในร่างกาย ความดัน สายตา หัวใจ ไขสันหลัง ระบบเลือด (กลับ]

หมายเลข 2 ดาวจันทร์
ธาตุดิน เป็นดาวศุภเคราะห์ ให้ผลในทางดี อ่อนหวานนุ่มนวล ความไม่แน่นอน เป็นไปอย่างช้าๆ ลึกลับ ยั่วยวน มารยา มืดมน เอาอกเอาใจ ได้แก่ ราชินี ท่านผู้หญิงยาบาล ท่าเรือ ท่าน้ำ การบริการ ระบบน้ำในร่างกาย ต่อม ไต ตับ ของที่เป็นคู่ ตา หู จมูก มือ เท้า แขน ขา อวัยวะเพศหญิง [กลับ]

หมายเลข 3 ดาวอังคาร
ธาตุลม เป็นดาวบาปเคราะห์ ให้ผลในเรื่องสงคราม การต่อสู้ ได้แก่บุคคลในเครื่องแบบ ผู้คอยรับคำสั่ง นักฆ่า ทหาร ตำรวจ หน่วยกู้ภัย มือสังหาร ช่าง หมอ พยาบาล อาวุธ เครื่องมือต่างๆ ยานพาหนะ อวัยวะเพศชาย เอ็น กล้ามเนื้อ จมูก ความกล้าหาญ ความขยัน ของสีชมพู [กลับ]

หมายเลข 4 ดาวพุธ
ธาตุน้ำ เป็นดาวศุภเคราะห์ ให้ผลในการค้าขาย การเจรจาติดต่อสื่อสาร ได้แก่ผู้สื่อข่าว นักพูด พิธีกร อาหารการกิน เสื้อผ้า ผัก ผลไม้ ระบบย่อยอาหาร ลำไส้ การวางแผน สัญญา โรงพิมพ์ ที่ทำการไปรษณีย์ ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ ของสีเขียว [กลับ]

หมายเลข 5 ดาวพฤหัสบดี
ธาตุดิน เป็นดาวศุภเคราะห์ ให้ผลในด้านการศึกษา ศาสนา ได้แก่ พระ ครู ผู้พิพากษา หมอ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ศาล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตำรา วิชาการ เครื่องรางของคลัง วิญญาณ ประสาทสัมผัส หู ปัญญา ความคด ศีลธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ แทนสีเหลืองเข้ม [กลับ]

หมายเลข 6 ดาวศุกร์
ธาตุน้ำ เป็นดาวศุภเคราะห์ ให้ผลด้านการเงิน ความรัก ที่หลับที่นอน ความสนุกสนาน ความสมหวัง ความงาม ได้แก่คุณหญิงคุณนาย นักแสดง นักดนตรี นักรัก นักร้อง ช่างเสริมสวย ของหอม ของสวยงาม เครื่องเพศหญิง มดลูก ต่อมอัณฑะ ช่องท้อง หน้าท้อง [กลับ]

หมายเลข 7 ดาวเสาร์
ธาตุไฟ เป็นดาวบาป ให้ผลด้านเกษตรกรรม กสิกรรม ความรกรุงรัง ของเหม็น สกปรก ไม่สะอาด ความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน ดำ มืด ต่ำ พิการ ไม่สมประกอบ รองเท้า ผ้าเช็ดตัว ยางรถยนต์ กระดูก เสา หลัก ของหนักๆ ใหญ่ๆ ที่เปลี่ยว ที่ห่างไกล [กลับ]

หมายเลข 8 ดาวราหู
ธาตุลม เป็นดาวบาปเคราะห์ ประมุขของเหล่าพาล นักเลงทุกชนิด โมหจริต ความมัวเมา ความเสเพล ดาวแห่งการเสี่ยงโชคและโชคลาภ โหราศาสตร์ มัวเมาอบายมุข ไม่เกรงกลัวใคร ไม่รู้จักอาย ไม่เกรงใจใคร มุทะลุ ลืมสติ เห็นผิดเป็นชอบ มีเล่ห์เหลี่ยม กล้าได้กล้าเสีย ชอบของมึนเมา [กลับ]

หมายเลข 9 ดาวพระเกตุ
ถือว่าเป็นธาตุลม ญาณ การหยั่งรู้ ต่างประเทศ มรดก โหราศาสตร์ นักบวช สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คนทรงเจ้า การมีอายุยืน [กลับ]

หมายเลข 10 ความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
ชีวิตมักระทมขมขื่น ทุกทรมาน เพราะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน หรือปัญหายุ่งยากภายในครอบครัว หรือปัญหาการงาน บางรายอาจมีหนี้สินมากจนจมอยู่ในห้วงทุกข์อย่างหนักก็ได้ มักมีอุปสรรค บริวารมักให้โทษ อาภัพ เป็นเลขที่ให้คุณและโทษ โรคภัยไข้เจ็บของหมายเลข 10 คือโรคหัวใจทุกรูปแบบ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ ความดันโลหิต การหมุนเวียนเลือด [กลับ]

หมายเลข 11 ว่าวที่ขาดลม
ทำอะไรมักจะดีแต่ตอนต้น สุดท้ายก็ล้มเหลว เข้าลักษณะต้นดี ปลายร้าย นับหนึ่งไม่ถึงสิบ เป็นว่าวที่ขาดลม ชีวิตมักมีอันตรายแอบแฝง ให้ระวังการถูกทรยศหักหลังจากผู้อื่น และเพศตรงข้าม เป็นคนที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรค และมักทำคุณคนไม่ขึ้น ค่อนข้างอ่อนไหวแต่โรแมนติก อ่อนนอกแข็งใน โรคภัยไข้เจ็บระวังโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร เนื้องอก [กลับ]

หมายเลข 12 ความเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างมีโมหะจริตเข้าครอบงำ หลงอะไรง่ายๆ มักถูกใส่ร้ายป้ายสี หรือถูกกลั่นแกล้งจากบุคคลอื่น โดยนิสัยเป็นคนหูเบาและนักเลง เลข 1 ดาวอาทิตย์กับเลข 2 ดาวจันทร์ ธาตุไฟกับธาตุน้ำมาอยู่รวมกัน จึงทำให้มีอารมณ์ขัดแย้งกัน เป็นคนสองพฤติกรรมในตัวเอง ภายนอกดูนุ่มนวล แต่ข้างในแข็งกร้าว จะมีเรื่องความทุกข์ความผิดหวังแอบแฝงอยู่ กลายเป็นคนอมทุกข์ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน คือไม่ได้แต่งงาน หรือแต่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง ชีวิตขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลา หน้าที่การงานจะไม่ยั่งยืนถาวร ถูกใส่ร้ายจากเพื่อนร่วมงาน โรคภัยไข้เจ็บระวัง ระบบประสาท ปวดที่สะโพก โรคผิวหนัง [กลับ]

หมายเลข 13 ฝันที่ไม่เป็นจริง
จะเกิดทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ชีวิตมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ชีวิตจะมีทุกข์ อุปสรรค ล้มเหลว กลายเป็นคนอมทุกข์ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน คือไม่ได้แต่งงาน หรือถ้าได้แต่งงาน ครอบครัวจะมีปัญหาแตกร้าว ถ้าท่านชายจะมีเรื่องชู้สาว หรือรักสามเส้า ระวังอุบัติเหตุ โรคสายตา ผ่าตัด นิ่ว ไต กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ลำไส้ [กลับ]

หมายเลข 14 ผู้ยิ่งใหญ่
เป็นเลขดีมาก จะทำให้ชีวิตประสพผลสำเร็จอย่างมั่นคง สติปัญญาไหวพริบดี ความจำแม่นยำ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ส่งเสริมให้มีความรุ่งโรจน์อย่างมั่นคง เข็มแข็งมีพลังที่กล้าแข็ง มีความสุขุมล้ำลึก ชอบไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบเช่น ศึกษาต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ คบหากับคนต่างประเทศ สนใจธรรมมะ รักความยุติธรรม อาชีพที่เหมาะคือประชาสัมพันธ์ พบกับคนแปลกหน้าถึงจะดี [กลับ]

หมายเลข 15 ความสุนทรี
เป็นเลขดีมาก ทำให้มีเสน่ห์และเป็นคู่มิตร ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเวลา เลข 1 และ 5 รวมกันได้ 6 ดาวศุภโชค โภคทรัพย์ เป็นหมายเลขที่โชคดีมาก จะได้รับพรอันประเสร็จ เป็นบุคคลที่มีความโชคดีเกี่ยวกับการเงิน เรื่องเงินๆทอง จะสามารถหาได้โดยง่าย [กลับ]

หมายเลข 16 ผู้ปราชัย
หากมีความสำเร็จในชีวิตที่ยิ่งใหญ่มักจะต้องพบกับจุดจบอย่างไม่คาดคิด หมายเลข 16 ไม่เหมาะกับสตรีเป็นอย่างยิ่ง จะทำให้ผิดหวังเรื่องความรักทุกรูปแบบ เช่นแต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง หรือแต่งแล้วต้องเลิกกัน ได้พ่อม่าย แม่ม่าย เมียน้อยกินน้ำใต้ศอกผู้อื่น เป็นม่ายก่อนวัยอันควร ความทุกข์ อุปสรรค ปัญหา อับโชค ชีวิตมักประสบโชคร้ายมากกว่าความสำเร็จ โรคภัยระวัง โรคผิวหนัง ทุกชนิด เหงื่อและสิว ระบบย่อยอาหาร [กลับ]

หมายเลข 17 อำนาจที่ถูกริดรอน
จะผิดหวังเรื่องความรักทุกรูปแบบ เช่นแต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง หรือแต่งแล้วต้องเลิกกัน จะพลัดพรากจากกัน เป็นเมียน้อย หย่าร้าง รักสามเส้า เป็นหมายเลขร้ายกับชีวิต ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดี ยุ่งยากในชีวิตบ่อยๆ กดดัน กลั่นแกล้ง อิจฉาริษยา ถูกเอาเปรียบ ถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ระวังโรคถุงน้ำดี โรคตับอักเสบ ไมเกรน เจ็บกระดูก ตามข้อ [กลับ]

หมายเลข 18 บทพิสูจน์
ชีวิตที่รุ่งโรจน์ ตกต่ำลงได้ ไม่แน่นอนชีวิตอยู่ไม่ติดที่ มีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ จึงไม่เหมาะกับอาชีพที่ทำงานอยู่กับที่ ควรหางานที่จะต้องเดินทางจะเหมาะกว่า ชีวิตครอบครัวจะมีปัญหาในเรื่องของความรักทุกรูปแบบ เช่นแต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง ไร้คู่ครอง เลขนี้ไม่เหมาะกับสุภาพสตรีอย่างยิ่ง หรือแต่งแล้วต้องเลิกกัน จะพลัดพรากจากกัน เป็นเมียน้อย หย่าร้าง รักสามเส้า ระวังการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรง ถูกทรยศหักหลัง มีความทุกข์ อุปสรรค ทำคุณคนไม่ขึ้น ปิดทองหลังพระ ระวังโรคผิวหนัง ภูมิแพ้ งูสวัด [กลับ]

หมายเลข 19 ผู้เสวยสุข
เป็นเลขดีมาก เหมาะสำหรับท่านชาย (สำหรับเลขทะเบียนท่านผู้หญิงใช้ได้) ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ได้รับการอุปการะจากผู้ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจให้การช่วยเหลือ หมายเลขนำโชค ได้รับเกียรติอย่างสูงส่งในสังคมส่งผลดีให้กับชีวิต ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ หมายเลข 19 ไม่เหมาะกับสุภาพสตรีเป็นอย่างยิ่ง ชีวิตมักจะกำพร้า เป็นหม้าย บางครั้งส่งผลให้สามีตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน สุภาพสตรีจะมีปัญหาเรื่องคู่ เช่นแต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง หรือแต่งแล้วต้องเลิกกัน จะพลัดพรากจากกัน เป็นเมียน้อย หย่าร้าง รักสามเส้า เป็นหม้าย หมายเลขนี้จะส่งผลดีต่อสุภาพบุรุษ ระวังโรคเกี่ยวกับหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ การหมุนเวียนของเลือด ความดันโลหิต [กลับ]

หมายเลข 20 คิดการใหญ่
พฤติกรรมเป็นคนเพ้อฝัน ไม่ชอบอยู่กับที่ ไม่ไว้ใจผู้อื่น อ่อนไหวง่าย รวนเร มีความทะเยอทะยานสูง ชอบทำอะไรใหญ่เกินตัว คิดการใหญ่ ต้องหาเพื่อนร่วมงาน หรืออยู่ใต้บังคับบัญชา ที่มีความสามารถมาร่วมงานด้วยถึงจะประสบความสำเร็จ หมายเลขนี้ไม่เหมาะกับสุภาพสตรี จะมีปัญหาเรื่องคู่ เช่นแต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง หรือแต่งแล้วต้องเลิกกัน จะพลัดพรากจากกัน เป็นเมียน้อย หย่าร้าง รักสามเส้า เป็นหม้าย ระวังโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ขับถ่ายไม่ ปกติอวัยวะภายใน โรคริดสีดวงทวาร [กลับ]

หมายเลข 21 ความพลิกผัน
ชีวิตจะมีเหตุแตกหักกลางคัน ทำให้เกิดมุมหักเหและตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน จะมีเรื่องของความทุกข์ ผิดหวัง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน มีความไม่แน่นอนของชีวิตและอนาคต บางครั้งชีวิตอาจจะส่งผลให้พบกับความรุ่งโรจน์ แต่ในขณะเดียวกันก็จะล้มอย่างฉับพลัน เช่น ธุรกิจ หน้าที่การงาน ความรัก ขึ้นๆ ลงๆ เหมือนสมหวังแต่กลับผิดหวัง ขึ้นๆลงๆ หาความแน่นอนไม่ได้ ระวังโรคระบบประสาท ปวดหัว ไมเกรน รวมทั้งโรคผิวหนัง [กลับ]

หมายเลข 22 ความเชื่อที่ผิดๆ
พฤติกรรมทางเพศเบี่ยงเบน หญิงอยากเป็นชาย ชายอยากเป็นหญิงก็ได้ เป็นคนมีลางสังหรณ์ดี เป็นนักคิดนักฝัน มั่นใจตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่กับที่ อยู่ไม่ติดบ้าน ชอบทำอะไรแปลกแหวกแนว รวนเร หวั่นไหวง่าย หาความแน่นอนไม่ค่อยได้ ความคิดเห็นแย้งกับคนอื่นเสมอ ส่วนที่ดีคือ มีดวงโชคลาภ อาจจะร่ำรวยหรือเด่นดังอย่างไม่คาดคิด จะได้ดีมีสุขเพราะโชคดีมากกว่าที่จะสร้างมาด้วยตนเอง ระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้อง [กลับ]

หมายเลข 23 ยอดเสน่ห์
เป็นเลขดี เหมาะกับท่านผู้หญิงถ้าเป็นท่านชายต้องระวังจะเสียหายเพราะท่านผู้หญิงท่านผู้หญิงจะทำให้ชีวิตตกต่ำ ทำให้ตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน มีศัตรูคอยแอบแฝงอยู่เบื้องหลัง ในเรื่องของความรักมักเป็นคนเจ้าชู้ เป็นคนอารมณ์เร่าร้อน รุนแรง ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนดี มีเมียหลายคนทั้งเปิดเผย และไม่เปิดเผย เป็นคนมีเสน่ห์ ดึงดูดใจเพศตรงข้าม ถ้าหลงใฝ่ต่ำเรื่องโลกีย์ จะทำให้ชีวิตต้องพบกับหายนะ ทำให้ชีวิตตกต่ำ ตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน จะไม่ยั่งยืนถาวร มีเรื่องอื้อฉาว ส่วนท่านผู้หญิงจะดี จะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แต่อาจเจ้าชู้ได้ มีเสน่ห์ แต่สุภาพบุรุษอาจส่งผลดี และร้ายได้ เปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกัน ถ้ารวมได้หมายเลข 23 ไม่ต้องเปลี่ยน [กลับ]

หมายเลข 24 สมบูรณ์สุข
เป็นเลขดีมาก เป็นคนมีเสน่ห์ ดึงดูดใจให้คนชอบพอรักใคร่ สุภาพโรแมนติก มีโชคดีเกี่ยวกับการเรื่องเงินๆทองๆ จะสามารถหามาได้โดยง่าย และเป็นดาวการเงิน มีเพื่อนและบริวารมาก เพื่อนฝูงมักให้การอุปถัมภ์ ค้ำจุน เป็นที่รักของคนทั่วไป สติปัญญาดี เป็นนักพูดชั้นดี เหมาะกับอาชีพ นักปกครอง บริหาร นักการค้า เข้ากับใครได้ง่าย และได้รับความสุขในด้านความรัก เป็นหมายเลขที่ดีที่สุดเลขหนึ่ง ถ้ารวมได้หมายเลข 24 ไม่ต้องเปลี่ยน [กลับ]

หมายเลข 25 มีทั้งทุกข์และสุข
หมายเลข 25 เป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ ดาวจันทร์และดาวพฤหัสดีหนุนนำชีวิตให้มีความก้าวหน้ารุ่งเรือง เป็นคนปราดเปรื่องชอบศึกษาหาความรู้ เข้ากับผู้ใหญ่เป็น หาเงินเก่ง สุขุมรอบคอบ จะมั่งมีศรีสุข ฐานะมั่นคง มีทรัพย์สิน เงินทองไม่ลำบาก ดวงความรักดี ดูเผินๆ ชีวิตน่าจะประสพความสำเร็จเป็นอย่างดี ข้อเสียจะทำอะไรกว่าจะประสพความสำเร็จต้องผ่านอุปสรรคและการต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อย เพราะ บวกกันได้ 7 ซึ่งเป็นดาวเสาร์ ชีวิตต้องอยู่กับปัญหา มีอุปสรรค อับโชคและเป็นดาวปัญหา มีปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลา [กลับ]

หมายเลข 26 การถูกครอบงำ
เป็นคนเกิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แต่หาผู้อื่นมาช่วยเหลือเรายากเย็นเหลือเกิน ดูเผินๆ ชีวิตน่าประสบความสำเร็จ แต่จะไม่ยั่งยืนถาวร ชีวิตตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดี จะถูกกลั่นแกล้งถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ถูกผู้ใหญ่ที่มีอำนาจครอบงำจับผิดอยู่ตลอดเวลา ไปร่วมหุ้นกับใครไม่ได้ระวังจะถูกโกง ต้องระวังเรื่องโลกีย์ไว้ให้มาก จะมีปัญหารักสามเส้า ระวังโรคตับอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ ไมเกรน เจ็บปวดตามกระดูก ตามข้อ [กลับ]

หมายเลข 27 ผู้สูญเสีย
มักจะมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง ชีวิตมักจะพบกับความกดดันอย่างรุนแรง มีความทุกข์ผิดหวังเข้ามาแอบแฝง จะต้องมีการสูญเสีย บุคคลที่รักในขณะที่ชีวิตประสบความสำเร็จ เช่นเสีย บิดาหรือคู่ครองหรือญาติมิตร ที่เคารพรักต้องจากไป หรือไม่ก็เสียเงินที่หามาได้อย่างไม่คาดคิด เรียกว่าทุกข์ลาภ จะมีชีวิตที่วุ่นวาย เพศตรงข้ามสร้างปัญหามาให้ตลอดเวลา บั้นปลายชีวิตจะต้องทุกข์ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บ ระวังการผ่าตัด ระวังโรคผิวหนัง [กลับ]

หมายเลข 28 คนห่างไกล
มีคนเบียดบังเอาความดีความชอบ จะไร้คู่ จะได้คู่เป็นพ่อหม้ายหรือแม่หม้าย ถ้าหมายเลขนามสกุลไม่ดีจะทำให้มีความทุกข์แอบแฝงอยู่กลายเป็นคนอมทุกข์ บริวารจะสร้างปัญหามาให้ แบกภาระหน้าที่การงานอย่างใหญ่หลวง มีหนี้สินอย่างท่วมท้น โรคภัยมาเบียดเบียน ระวังโรคหัวใจ ผิดหวังด้านความรัก ไม่มีความสุขในชีวิตสมรส พลัดพรากจากคนรัก หรือจะไร้คู่ จะได้คู่เป็นหม้าย [กลับ]

หมายเลข 29 ผู้ถูกกำหนด
เกิดมาเหมือนถูกกำหนดให้ชดใช้กรรมเก่า จึงทำให้การดำเนินชีวิตพลิกผัน ถูกกดดันกลั่นแกล้ง อิจฉาริษยา ชีวิตคู่มักจะหักกลาง เพศตรงข้ามจะสร้างปัญหามาให้ ให้ระวังเพื่อนที่ไม่ซื่อและเพศตรงข้ามไว้ให้ดี จะสร้างปัญหามาให้ เป็นคนอ่อนนอกแข็งใน หลงตัวเอง ดื้อรั้น ช่างคิดช่างแค้น เป็นคนสำอาง รสนิยมดี ชีวิตไม่ลำบาก แต่ไม่มีความสุข มีเรื่องทุกข์ใจ ความรุ่งเรืองไม่ยั่งยืน ความรักก็ข่มขื่นยิ่งนัก ระวังระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวง และอวัยวะภายใน อุบัติเหตุ ถูกปองร้าย [กลับ]

หมายเลข 30 ถอยหลังเข้าคลอง
ธุรกิจการค้า หน้าที่การงาน ความรัก กำลังดำเนินไปดีๆ ก็จะมีอุปสรรคมาปิดกั้นอย่างปัจจุบันทันด่วน หมายถึงความไม่แน่นอนในชีวิต หวังอะไรมักไม่ได้ ทั้งๆที่แนวโน้มแห่งความหวังกำลังจะสำเร็จ ก็มีเหตุมาเปลี่ยนแปลงให้ไม่สมหวัง และระวังเรื่องอุบัติเหตุ ชีวิตผิดหวังแอบแฝงอยู่ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ไม่ได้แต่งงาน หรือแต่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง จิตใจเข้มแข็ง ห้าวหาญ กล้าได้กล้าเสีย โกรธง่ายหายเร็ว ระวังการเจ็บป่วยจากประสาท โรคผิวหนัง กระดูก [กลับ]

หมายเลข 31 ทุกข์ซ้ำซาก
จะเกิดทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ชีวิตมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ชีวิตจะมีทุกข์ อุปสรรค ล้มเหลว กลายเป็นคนอมทุกข์ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน คือไม่ได้แต่งงาน หรือถ้าได้แต่งงาน ครอบครัวจะมีปัญหาแตกร้าว ถ้าท่านชายจะมีเรื่องชู้สาว หรือรักสามเส้า การงานไม่ก้าวหน้า การเงินติดขัด ยามได้ดีมีสุขก็เกิดทุกข์มีภัยไม่คาดฝัน ระวังอุบัติเหตุ โรคสายตา ผ่าตัด นิ่ว ไต กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ลำไส้ [กลับ]

หมายเลข 32 เสน่ห์แรง
เป็นเลขดีปานกลาง เหมาะกับท่านผู้หญิงถ้าเป็นท่านชายต้องระวังจะเสียหายเพราะท่านผู้หญิงท่านผู้หญิงจะทำให้ชีวิตตกต่ำ ทำให้ตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน มีศัตรูคอยแอบแฝงอยู่เบื้องหลัง ในเรื่องของความรักมักเป็นคนเจ้าชู้ เป็นคนอารมณ์เร่าร้อน รุนแรง ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนดี มีเมียหลายคนทั้งเปิดเผย และไม่เปิดเผย เป็นคนมีเสน่ห์ ดึงดูดใจเพศตรงข้าม ถ้าหลงใฝ่ต่ำเรื่องโลกีย์ จะทำให้ชีวิตต้องพบกับหายนะ ส่วนท่านผู้หญิงจะดี จะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แต่อาจเจ้าชู้ได้ มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม แต่สุภาพบุรุษอาจส่งผลดี และร้ายได้ เปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกัน [กลับ]

หมายเลข 33 เจ้าอารมณ์
ดาวอังคารสองดวงส่งผลให้มีความขยันและมานะพากเพียรจนสำเร็จรุ่งเรืองแต่ส่วนเสียคือ เป็นดาวบาปเคราะห์ทั้งคู่ จะเป็นคนมีอารมณ์เร่าร้อนฉุนเฉียวอย่างรุนแรง ทำอะไรมักเอาแต่ใจตนเอง ต้องระวังอันตรายจากอุบัติเหตุอย่างรุนแรง การทะเลาะวิวาท ความรักรุนแรง เร่าร้อน ความรักแตกหัก เป็นคนขยันและมานะพากเพียร อดทนสูง อารมณ์วู่วาม ไม่มีเหตุผล ดวงชะตารุ่งเรืองดีแต่ไม่ยั่งยืนถาวร แสวงหาความเจริญก้าวหน้าให้ชีวิต หาเงินเก่ง ระวังอุบัติเหตุรุนแรง ระวังเรื่องอื้อฉาวคาวโลกีย์ [กลับ]

หมายเลข 34 ความคับขัน
เป็นคนมีสติปัญญาแตกฉาน กล้าพูด กล้าทำ ไม่มีเล่เหลี่ยม สมองดี เรียนรู้เร็ว ชีวิตถึงแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ ต่อสู้กับอุปสรรคและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างมากมาย ต้องเหน็ดเหนื่อยทุกรูปแบบ มีทั้งความผิดหวัง ล้มเหลวอยู่ตลอดเวลา ต้องระวังอุบัติเหตุทุกรูปแบบ ถึงขั้นพิการ หรืออัมพาต อย่าประมาทโดยเด็ดขาด [กลับ]

หมายเลข 35 เหตุแห่งการพลัดพราก
จะทำให้ถูกหลอก ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกคนเอารัดเอาเปรียบถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ความล้มเหลวในชีวิตจะมาจากคนอื่น ระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆ จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ความล้มเหลวของชีวิตจะมาจากพรรคพวกเพื่อนฝูง หุ้นส่วน จะมีปัญหารักสามเส้า มักมีความรักไม่เปิดเผย กำพร้า พ่อแม่ ไม่ได้อยู่ด้วยกัน พ่อแม่เลิกลากัน เป็นดาวขี้โรค ต้องหาหมดอยู่ตลอดเวลา โรคตับ ถุงน้ำดี ไมเกรน เจ็บกระดูกตามข้อ [กลับ]

หมายเลข 36 สื่อแห่งความรัก
เป็นเลขดีมาก หมายเลข 36 เป็นดาวคู่มิตรกัน ความรักสมหวังสดชื่น จะมีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือ สติปัญญาดี มีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม มีหัวคิดค้น มีมิตรสหายมาก ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างดี สุภาพสตรีที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลข 36 จะมีโอกาสได้แต่งงานสูงมาก ถ้ารวมเบอร์ได้หมายเลข 36 ถือว่าเป็นเลขดีมาก [กลับ]

หมายเลข 37 ผู้สูญสิ้น
เป็นเลขร้ายเป็นกำลังของดาวบาปเคราะห์ หมายถึงการทะเลาะวิวาทขัดแย้ง วิบัติทุกข์ทรมานจากโรคร้าย ระวังการผ่าตัดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ชีวิตต้องเริ่มใหม่อยู่เสมอมักเกี่ยวข้องกับความตาย ชีวิตมีความข่มขืนผิดหวัง อมทุกข์ บริวารนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ มีหนี้สินอย่างท่วมท้น ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ ไม่ชอบให้ใครมาคอย จู้จี้ขี้บ่น ชอบแบกปัญหาภาระของผู้อื่น สติปัญญาดี เป็นคนรู้ง่ายแตกฉาน ระวังโรคหัวใจ ความดันโลหิต อัมพาต อัมพฤกษ์ [กลับ]

หมายเลข 38 ความล้มเหลวที่ไม่อาจหยุดยั้ง
เป็นเลขร้าย ครอบครัวแตกแยก แตกเพื่อน แตกฝูง แตกญาติ แตกหักจากหุ้นส่วน ชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับนักเลงอันธพาล ทหาร ตำรวจ และนักกฎหมาย ระวังไฟลวก ไฟคลอก ไฟไหม้บ้าน เชื่อใจคนง่าย ระวังคดีความ ประพฤติผิดอยู่เสมอ จะทำอะไรจะดีแต่ตอนเริ่มต้นอยู่เสมอ ปลายไม่ดี ขึ้นๆ ลงๆ [กลับ]

หมายเลข 39 ที่รองรับอารมณ์
มักจะพบความยุ่งยากของชีวิตบ่อยๆ มีเรื่องกระทบกระเทือนใจ ความกดดันของจิตใจ ก็อาจถึงขั้นวิปริตไปได้ง่ายๆ เช่น ทำร้ายตัวเอง หรือผู้อื่น มีเรื่องทุกข์ใจ อุปสรรคต่างๆ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน เช่น ไม่ได้แต่ง หรือแต่งไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่ง ความไม่แน่นอนในชีวิต คาดหวังอะไรมักไม่ได้ ไม่ได้หวังกลับได้ [กลับ]

หมายเลข 40 ชอบเดินทาง
เป็นเลขดี ส่งเสริมหนุนนำให้ได้รับความสำเร็จงดงามโดดเด่น ชะตาชีวิตสุขสบายดี ฐานะมั่นคงร่ำรวยดี จะมีชื่อเสียงลาภยศ ชอบเดินทาง และคิดค้นเรื่องเร้นลับ เป็นนักธุรกิจที่เก็งกำไรได้ จะมีการวางแผนทางธุรกิจที่ดีเยี่ยม เป็นนักคิดนักฝัน จินตนาการกว้างไกล ชอบสร้างวิมานในอากาศ ไม่ชอบย่ำเท้าอยู่กับที่ มักอยู่ไม่ติดบ้าน ต้องออกนอกบ้านอยู่เสมอ ชอบอะไรแหวกแนว เก็บเงินเก่งบริหารการเงินเป็น ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับชีวิตส่วนตัว ควรระวังเรื่องศาสตร์เร้นลับ [กลับ]

หมายเลข 41 ความผูกพันกับต่างประเทศ
เป็นเลขดีมาก จะทำให้ชีวิตประสพผลสำเร็จอย่างมั่นคง สติปัญญาดี ความจำแม่นยำ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มีความสุขุมล้ำลึก ชอบไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบเช่น ศึกษาต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ คบหากับคนต่างประเทศ สนใจธรรมมะ รักความยุติธรรม อาชีพที่เหมาะคือประชาสัมพันธ์ พบกับคนแปลกหน้าถึงจะดี ผลรวมออกมาได้หมายเลข 41 ไม่ต้องเปลี่ยนดีอยู่แล้ว ถือว่าดีมาก [กลับ]

หมายเลข 42 ดวงอุปถัมภ์ ช่วยเหลือสนับสนุน
เป็นเลขดีมาก ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ เป็นที่รักและนับถือแก่คนทั่วไปเป็นคนมีเสน่ห์ ดึงดูดใจให้คนชอบพอรักใคร่ สุภาพโรแมนติก มีโชคดีเกี่ยวกับการเรื่องเงินๆทองๆ จะสามารถหามาได้โดยง่าย และเป็นดาวการเงิน มีเพื่อนและบริวารมากเพื่อนฝูงมักให้การอุปถัมภ์ ค้ำจุน เป็นที่รักของคนทั่วไป สติปัญญาดี เป็นนักพูดชั้นดี เหมาะกับอาชีพ นักปกครอง บริหาร นักการค้า เข้ากับใครได้ง่าย และได้รับความสุขในด้านความรัก เป็นหมายเลขที่ดีที่สุดเลขหนึ่ง ผลรวมออกมาได้ หมายเลข 42 ไม่ต้องเปลี่ยน [กลับ]

หมายเลข 43 ผู้พิชิตปัญหา
เป็นคนมีสติปัญญาแตกฉาน กล้าพูด กล้าทำ ชีวิตถึงแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ ต่อสู้กับอุปสรรคและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างมากมาย ต้องเหน็ดเหนื่อยทุกรูปแบบ มีทั้งความผิดหวัง ล้มเหลวอยู่ตลอดเวลา ต้องระวังอุบัติเหตุทุกรูปแบบ ถึงขั้นพิการ หรืออัมพาต อย่าประมาทโดยเด็ดขาด ผลรวมได้หมายเลข 43 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี [กลับ]

หมายเลข 44 ฝีปากดี
เป็นดาวพุธสองดวงหนุนนำให้มีความรุ่งโรจน์โชติช่วงน่าภาคภูมิ คนเลขนี้มีดีที่ฝีปาก จะพูดจาสื่อสารเรื่องใดเป็นได้ดี เป็นคนเชื่อถือน่าประทับใจเสมอ มีความฉลาดอยู่ในตัว ช่างคิด ช่างวางแผน มีเสน่ห์และความกล้าใจใหญ่ แต่ก็มีลูกดื้อแบบหัวชนฝาไม่ฟังใครได้เหมือนกัน ชะตาชีวิตสดใสรุ่งเรือง จะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตราเอ็นดูคอยสนับสนุน เป็นดวงมีวาสนาหนุนนำ โดยทั่วไปจึงไม่ลำบาก ช่วงใดมีอุปสรรคก็ผ่านพ้นไปได้ ส่วนที่ต้องระวังคือความดื้อดึง ความลุ่มหลง หากมากเกินไปมีผลทำให้ความเจริญถดถอยลงได้เสื่อมวาสนาบารมีลงได้ เป็นคนใจอ่อน ผลรวมออกมาได้หมายเลข 44 ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นหมายเลขดีปานกลาง [กลับ]

หมายเลข 45 เทพีแห่งโชค
เป็นเลขดีมาก ถือว่าเป็นหมายเลขดีมากเลขหนึ่ง ชีวิตมักจะมีโชคดีอยู่เนืองๆ มักจะประสบโชคดีอย่างไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆ สติปัญญาดี จะได้รับความร่วมมือจากทุกวงการเป็นอย่างดี จะได้ลาภก้อนโตจากการเสี่ยงทุกรูปแบบ มีความมั่นคงในชีวิต ผลรวมออกมาได้หมายเลข 45 ไม่ต้องเปลี่ยนดีอยู่แล้ว ถือว่าดีมาก [กลับ]

หมายเลข 46 การแสวงหา
เป็นเลขดีมาก ถือเป็นเลขที่ดีมากเลขหนึ่ง ชีวิตมักจะมีโชคดีอยู่บ่อยๆ สติปัญญาแจ่มใส เป็นคนมีรสนิยมสูง มีเสน่ห์ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ ชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ชีวิตพบกับความสำเร็จ มีความสุข สะดวกสบาย ส่งผลให้ชีวิตดีพอสมควร [กลับ]

หมายเลข 47 ชีวิตที่ต้องเหนื่อยเปล่า
เป็นเลขมีทั้งดีและเสียเลขหนึ่ง อิทธิพลของเลข 7 ทำให้มีความระทมขมขื่นแอบแฝงอยู่ มักจะเป็นคนใจอ่อน และเชื่อใจคนง่าย ต้องระวังการหลงผิดจะทำลายอนาคตอันรุ่งเรืองเสียหาย แต่บุคคลหมายเลข 47 เป็นคนขยันหมั่นเพียรดี มักได้รับความสำเร็จจากความพยายามอันเหนื่อยยาก กว่าจะพบเป้าหมาย ต้องใช้ความอดทน และความพยายามมาก มักจะเป็นคนใจอ่อนหลงเชื่อคนง่าย ระวังจะถูกหลอก แต่ก็เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรดีกว่าจะพบกับความสำเร็จต้องใช้ความพยายาม และอดทนอย่างสูง ระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้อง ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร [กลับ]

หมายเลข 48 สิ่งยั่วยวน
ชีวิตมักจะประพฤติผิดพลาดและได้รับอันตราย จะถูกชักจูงหว่านล้อม จากพวกหลงผิดให้ไปเข้าพวกเข้าฝูง ทำให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความหลงกระทำแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เสมอ หลงแสง สี เสียง การพนัน สิ่งเสพติด ชีวิตจะได้รับความเดือดร้อน สูญเสียอย่างใหญ่หลวง ระวังอุบัติเหตุ คดีความ ถูกขุมขัง ความไม่แน่นอนของชีวิต และอนาคต [กลับ]

หมายเลข 49 ทุกข์ซ้ำซาก
เป็นเลขร้ายเป็นกำลังของดาวบาปเคราะห์ หมายถึงผ่าตัดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ครอบครัวแตกแยก มีมุมหักเหอยู่ตลอดเวลา สุภาพสตรีจะถูกสามีกดดันกลั่นแกล้งชีวิตต้องเริ่มใหม่อยู่เสมอมักเกี่ยวข้องกับความตาย ชีวิตมีความข่มขืนผิดหวัง อมทุกข์ มีอุปสรรค อับโชค ระวังการผ่าตัด โรคนิ่ว โรคไต กระเพาะปัสสาวะ [กลับ]

หมายเลข 50 ความกระตือรือร้น
เป็นเลขดีมาก จะทำให้ชีวิตประสพผลสำเร็จอย่างมั่นคง สติปัญญาดี ความจำแม่นยำ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มีความสุขุมล้ำลึก ชอบไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบเช่น ศึกษาต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ คบหากับคนต่างประเทศ สนใจธรรมมะ รักความยุติธรรม อาชีพที่เหมาะคือประชาสัมพันธ์ พบกับคนแปลกหน้าถึงจะดี [กลับ]

หมายเลข 51 ความสุขที่ได้มา
เป็นเลขดีมาก ทำให้มีเสน่ห์และเป็นคู่มิตร ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเวลา เลข 1 และ 5 รวมกันได้ 6 ดาวศุภโชค โภคทรัพย์ เป็นหมายเลขที่โชคดีมาก จะได้รับพรอันประเสร็จ เป็นบุคคลที่มีความโชคดีเกี่ยวกับการเงิน เรื่องเงินๆทอง จะสามารถหาได้โดยง่าย [กลับ]


หมายเลข 52 อุปสรรคที่ต้องเจอ
หมายเลข 52 เป็นเลขให้คุณปานกลาง เป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ ดาวจันทร์และดาวพฤหัสดีหนุนนำชีวิตให้มีความก้าวหน้ารุ่งเรือง เป็นคนปราดเปรื่องชอบศึกษาหาความรู้ เข้ากับผู้ใหญ่เป็น หาเงินเก่ง สุขุมรอบคอบ จะมั่งมีศรีสุข ฐานะมั่นคง มีทรัพย์สิน เงินทองไม่ลำบาก ดวงความรักดี ดูเผินๆ ชีวิตน่าจะประสพความสำเร็จเป็นอย่างดี ข้อเสียจะทำอะไรกว่าจะประสพความสำเร็จต้องผ่านอุปสรรคและการต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อย เพราะ บวกกันได้ 7 ซึ่งเป็นดาวเสาร์ ชีวิตต้องอยู่กับปัญหา มีอุปสรรค อับโชคและเป็นดาวปัญหา มีปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี [กลับ]


หมายเลข 53 การถูกเบียดบัง
เชื่อใจคนง่ายเกินไป จะทำให้ถูกหลอก ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกคนเอารัดเอาเปรียบถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ความล้มเหลวในชีวิตจะมาจากคนอื่น ระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆ จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ความล้มเหลวของชีวิตจะมาจากพรรคพวกเพื่อนฝูง หุ้นส่วน จะมีปัญหารักสามเส้า กำพร้า พ่อแม่ ไม่ได้อยู่ด้วยกัน พ่อแม่เลิกลากัน เป็นดาวขี้โรค ต้องหาหมดอยู่ตลอดเวลา โรคตับ ถุงน้ำดี ไมเกรน เจ็บกระดูกตามข้อ [กลับ]


หมายเลข 54 ดวงดาวแห่งโชค
เป็นเลขดีมาก ถือว่าเป็นหมายเลขดีมากเลขหนึ่ง ชีวิตมักจะมีโชคดีอยู่เนืองๆ มักจะประสบโชคดีอย่างไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆ สติปัญญาดี จะได้รับความร่วมมือจากทุกวงการเป็นอย่างดี จะได้ลาภก้อนโตจากการเสี่ยงทุกรูปแบบ มีความมั่นคงในชีวิต [กลับ]


หมายเลข 55
เจริญก้าวหน้าและสุขสบาย
เป็นเลขดีมาก ดาวพฤหัสบดีสองดวงส่งเสริมหนุนนำให้อยู่สุขสบายไม่ลำบาก ชะตาชีวิตสดใสรุ่งโรจน์ ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ ประสบความสำเร็จในชีวิต บ่งถึงจะทำให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง มีความเที่ยงตรง รักในคุณงามความดี ชอบทำบุญทำทาน มักเลื่อมใสต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ ชอบเดินทางไกล เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เป็นเลขที่ให้คุณกับชีวิตเลขหนึ่ง [กลับ]


หมายเลข 56 มีโชคเรื่องความรัก
เป็นเลขดีมาก เจ้าของเบอร์นี้มีดวงชะตาดี ส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข คนเลขนี้เป็นคนที่มีวิชาความรู้กว้างขวาง จะพูดจาหรือทำสิ่งใดก็มีแผนการดี มีเป้าหมายชัดเจน ผู้คนยอมรับนับถือกันมาก ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอย่างจริงใจ มักได้เกี่ยวพันกับผู้คนในแวดวงหรูหรา ชะตาชีวิตโดดเด่น มีลาภยศปรากฏ มีผู้คนชื่นชมรักใคร่ มักจะมีโชคในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ได้ใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลิน ไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนมาก ความสำเร็จในชีวิตมาจากความเก่งกาจสามารถของตน และเป็นสิ่งที่จะนำอำนาจบารมีมาให้ [กลับ]

หมายเลข 57 ความดื้อดึง
อาจตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน การถูกใส่ร้ายป้ายสี การถูกคุมขัง หน้าที่การงานจะไม่ยั่งยืนถาวร หลงมัวเมาในทางที่ผิดๆ หลงมัวเมาไปในทางที่ผิดๆ ต้องตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกคนเอารัดเอาเปรียบถูดเบียดบังเอาความดีความชอบ จะมีปัญหารักสามเส้า ชีวิตจะอาภัพผิดหวังในเรื่องของความรัก หย่าร้างกัน แต่งงานช้า ไม่ได้แต่งงาน ได้แต่งก็เลิกกัน ได้พ่อหม้าย เป็นเมียน้อย ระวังโรคผิวหนังทุกรูปแบบ [กลับ]

หมายเลข 58 เส้นทางชีวิตที่ผิดพลาด
ชีวิตมักจะหลักลอย เป็นคนหลงผิดได้ง่าย ลืมตัว เอาแต่ใจตัวเอง เห็นกงจักรเป็นดอกบัว จะพาชีวิตสู่ความหายนะได้ มักกำพร้า และขาดที่พึ่ง ชีวิตจะมีแต่ความทุกข์ มีอุปสรรค ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ครอบครัวแตกแยก รักสามเส้า มีเรื่องชู้สาว ให้ระวังอุบัติเหตุรถคว่ำ ถูกอาวุธถูกคนลอบทำร้าย มีปัญหาเรื่องสายตา ผ่าตัด โรคลำไส้ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคนิ่ว โรคไต [กลับ]

หมายเลข 59 ยอดแห่งรหัสชีวิต
เป็นเลขดีมาก เจ้าของเบอร์นี้มีดวงชะตาดี ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ขอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ชะตาชีวิตรุ่งเรืองดี ทำอาชีพการงานใดก็จะเจริญก้าวหน้าได้เร็วมาก คิดทำการค้าก็ร่ำรวย ดวงมีทรัพย์มีลาภยศ มักเลื่อมใสต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์เชื่อถือในศาสนา ในความเร้นลับ รักความยุติธรรม เชื่อเรื่องวิญญาณชอบในพิธีกรรม และโชคลาภต่างๆ เป็นคนมีลางสังหรณ์ดีเยี่ยม ถ้าเป็นนักบวช ก็จะประสบความสำเร็จเรื่องพิธีกรรม อาคมแก่งกล้า ทำอะไรก็ขลัง จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสได้ไปต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ คบหากับคนต่างชาติต่างภาษา [กลับ]

หมายเลข 60 มีโชคเรื่องการเงิน และความเพ้อฝัน
เป็นคนมีเสน่ห์ ดึงดูดใจ ให้คนชอบพอรักใคร่ เป็นบุคคลที่มีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินๆทองๆ จะสามารถหามาได้โดยง่าย ศุภโชค โภคทรัพย์ เข้ากับคนได้ทุกระดับ จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุน เป็นเลขแห่งศิลป์และความเพ้อฝัน รักสวยรักงาม อารมณ์ปราณีต ละเอียดละมัย ชอบสถานที่โออ่า หรูหรา ดูดี ชะตาชีวิตโดยทั่วไปถือว่าดี ไม่ต้องต่อสู้ฟันฝ่ามากนัก มีความเป็นอยู่สุขสบาย มีชื่อเสียง ถ้าขยันทุ่มเทมากก็จะมั่งคั่งมาก [กลับ]


หมายเลข 61 ความพ่ายแพ้
มีมุมหักเหได้ง่าย ชอบทำตัวหยิ่งจนคน ไม่ชอบหน้า จนสังคมไม่ยอมรับ บั้นปลายชีวิตจะตกต่ำมาก ถ้าเป็นสุภาพบุรษ ชีวิตครอบครัวจะแตกร้าว เลิกราหย่าร้าง คู่ครองล้มหายตายจากก่อนวัยอันควร สุภาพสตรีจะผิดหวังเรื่องความรักทุกรูปแบบ เช่น แต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง ได้แต่งงานก็ต้องเลิก ได้พ่อหม้ายเป็นสามี เป็นเมียน้อย หมายเลข 61 บวกกันได้เลข 7 ดาวเสาร์ ดาวแห่งทุกข์ อุปสรรค อับโชค ติอสู้ด้วยความยากลำบาก หากชีวิตพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มักจะต้องพบกับจุดจบอย่างไม่คาดคิด [กลับ]


หมายเลข 62 อำนาจมืด
หมายเลข 62 รวมกันได้เลข 8 ดาวราหูจะทำให้ชีวิตต้องตกอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกอิจฉาริษยา ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ถูกกลั่นแกล้ง รังแก จะมีปัญหารักสามเส้า หากลุ่มหลงในสิ่งใดแล้ว มักจะไม่มีสติยั้งคิด มัวเมาในอารมณ์ หลงผิดได้ง่าย ท้ายที่สุดคือความหายนะ ชีวิตน่าจะประสบความสำเร็จ แต่ไม่ยั่งยืนถาวร ระวังโรค ตับอักเสบ ถุงน้ำดี เจ็บกล้ามเนื้อ เจ็บกระดูก [กลับ]


หมายเลข 63 ความรักและความสดชื่น
เป็นเลขดีมาก หมายเลข 63 เป็นดาวคู่มิตรกัน ความรักสมหวังสดชื่น จะมีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือ สติปัญญาดี มีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม มีหัวคิดค้น มีมิตรสหายมาก ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างดี สุภาพสตรีที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลข 63 จะมีโอกาสได้แต่งงานสูงมาก [กลับ]


หมายเลข 64 ชีวิตพบกับความสำเร็จ
เป็นเลขดีมาก แต่มีทั้งด้านดีด้านเสีย ด้านดีดาวศุกร์และดาวพุธส่งเสริมหนุนนำให้มีความรุ่งเรืองและมีความสุข ดวงมีโชคมีวาสนา ฐานะความเป็นอยู่สุขสบาย เป็นคนมีรสนิยมสูง มีเสน่ห์ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ ชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ชีวิตพบกับความสำเร็จ ส่งผลให้ชีวิตดี ในด้านเสีย ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบแสวงหารสชาติให้กับชีวิต (มากรัก) แสวงหาคู่อยู่เรื่อยๆ หมายเลข 64 บวกกันได้ 10 จะทำให้ชีวิตมีความทุกข์ความผิดหวังแอบแฝงอยู่ บริวารในครอบครัวจะสร้างปัญหาให้ มีหนี้สินอย่างท่วมท้น มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน [กลับ]


หมายเลข 65 คู่ทรัพย์คู่โชค
เป็นเลขดีมาก เจ้าของชื่อมีดวงชะตาดี หนุนนำให้ชีวิตราบรื่นและมีความเจริญก้าวหน้า ด้านดีมีความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม เป็นเลขคู่ทรัพย์คู่โชค ทำอะไรก็สะดวกสบาย ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ช่วยเหลืออย่างดี มั่นคงในอนาคต ถ้าบุคคลหมายเลข 65 มีอิทธิพลของหมายเลข 23 เข้ามาพัวพัน ถ้าพูดถึงความรักก็เป็นนักรักตัวฉกาจ หาตัวจับยาก ชะตาชีวิตรุ่งเรืองมีบุญพาวาสนาส่ง คิดทำสิ่งใดก็ดูจะสำเร็จง่ายดาย อุปสรรคน้อย มีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ความรักก็สดใสสวยงาม มีความสมปรารถนาน่าชื่นใจ [กลับ]


หมายเลข 66 แสงสีเสียง
เป็นเลขเสีย หมายเลข 66 บวกกันได้ 12 กำลังของดาวราหู ดาวลุ่มหลง รักอะไรก็จะรักอย่างลุ่มหลงไม่พิจารณา ไตร่ตรองให้รอบครอบ มักจะทุ่มเทลงไปทั้งตัว มัวเมาแต่กิเลส แสง สี เสียง การพนันและอบายมุขทุกรูปแบบ เป็นเลขอันตรายเลขหนึ่ง ต้องระวังให้มากๆ ระวังธุรกิจจะล้มลงอย่างฉับพลัน เช่น ธุรกิจ การค้า หน้าที่การงาน ความรัก ก็จะมีอุปสรรคมาขวางกั้น มีความทุกข์แอบแฝงอยู่ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน [กลับ]

หมายเลข 67 บ้านแตกสาแหรกขาด
เป็นเลขที่มีอุปสรรคในชีวิตมากมาย ผิดหวังเรื่องความรัก ครอบครัวแตกร้าว ไม่มีความสุขในชีวิตสมรส บ้านแตกสาแหรกขาด เป็นเลขที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง หมายถึงความตกต่ำในบั้นปลายชีวิต และยังมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียน จะต้องได้รับการผ่าตัดบริเวณช่องท้อง คือโรคลำไส้อักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ถุงน้ำดี โรคนิ่ว และโรคไต สายตา [กลับ]

หมายเลข 68 ผู้ประพฤติผิดศิลธรรม
เป็นเลขมัวเมาเลขหนึ่ง ชอบคบชู้ประพฤติผิดศิลธรรม จะพ่ายแพ้ทางโลกีย์ ระวังให้มากถ้าไม่รู้จักความพอดี หลงใหลได้ปลื้มในสิ่งที่เป็นอบายมุข ชอบความตื่นเต้น คิดและตัดสินใจเร็ว เก่งในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มักเป็นจู้จี้ ขี้บ่น เบื่อกับการอยู่กับที่นาน [กลับ]

หมายเลข 69 ความหวั่นไหวลังเล
เป็นเลขดี ปานกลาง เป็นทั้งเลขดีและร้าย ความมีเสน่ห์ และอาจจะประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน ดาวศุกร์และดาวเกตุหนุนนำให้ไม่เหนื่อยยากลำบากอะไรมากนัก สติปัญญาดี เรียนเก่ง เรียนรู้เร็ว เพื่อนฝูงรักใคร่ เพราะเป็นคนมีน้ำใจดี แต่มีความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาในใจ แต่เป็นเลขกลับหัวกลับหาง ไม่สามารถแยกแยะได้ จึงทำให้ไม่มีพลังในตัวเอง หวั่นไหวลังเลไม่เป็นตัวของตัวเอง จะทำให้พลาดโอกาสดีๆ อย่างน่าเสียดาย ชีวิตกระท่อน กระแท่นครึ่งๆ กลางๆ จะดูว่าดีก็ไม่ใช่ จะดูร้ายก็ไม่เชิง บางครั้งก็ส่งผลให้หลงผิดได้ง่าย ร้ายก็ยังดีที่มีผู้ใหญ่ที่เข้าใจคอยให้การอุปถัมภ์ค้ำชูพอที่จะทำให้ชีวิตอยู่รอดไปได้ [กลับ]

หมายเลข 70 ความเหี้ยมโหด
บ่งถึงความอำมหิตโรคประสาท ความเก็บกด อำนาจเร้นลับ อำนาจมืด โรคภัยที่ร้ายแรง การอัตวิบากกรรม การถูกคุมขัง ถูกปล้น บั้นปลายชีวิตจะมีการฆ่าตัวตาย เป็นเลขที่อันตรายมาก จะต้องต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาอย่างมากมาย ความกดดันในชีวิตมีสูงหากระงับอารมณ์ไม่ได้ เพียงชั่ววูบหนึ่งของชีวิตอาจตัดสินใจทำอะไรลงไปด้วยความเหี้ยมโหด ชนิดที่คนอื่นคาดคิดไม่ถึง อาจจะไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครหรือทำร้ายตนเองอยู่ในสมอง แต่เมื่อไรที่คิดและกระทำมักจะทำสำเร็จ ควรที่จะหนีให้ไกลๆ จากหมายเลขนี้ [กลับ]

หมายเลข 71 ถูกจำกัดอำนาจ
อาจตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน การถูกใส่ร้ายป้ายสี การถูกคุมขัง หน้าที่การงานจะไม่ยั่งยืนถาวร หลงมัวเมาในทางที่ผิดๆ หลงมัวเมาไปในทางที่ผิดๆ ต้องตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกคนเอารัดเอาเปรียบถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ จะมีปัญหารักสามเส้า ชีวิตจะอาภัพผิดหวังในเรื่องของความรัก หย่าร้างกัน แต่งงานช้า ไม่ได้แต่งงาน ได้แต่งก็เลิกกัน ได้พ่อหม้าย เป็นเมียน้อย ระวังโรคตับ ถุงน้ำดี ไมเกรน เจ็บปวดตามกระดูกตามข้อ [กลับ]

หมายเลข 72 ความวุ่นวาย
มักจะมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง ชีวิตมักจะพบกับความกดดันอย่างรุนแรง มีความทุกข์ผิดหวังเข้ามาแอบแฝง จะต้องมีการสูญเสีย บุคคลที่รักในขณะที่ชีวิตประสบความสำเร็จ เช่นเสีย บิดาหรือคู่ครองหรือญาติมิตร ที่เคารพรักต้องจากไป หรือไม่ก็เสียเงินที่หามาได้อย่างไม่คาดคิด เรียกว่าทุกข์ลาภ จะมีชีวิตที่วุ่นวาย เพศตรงข้ามสร้างปัญหามาให้ตลอดเวลา บั้นปลายชีวิตจะต้องทุกข์ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บ ระวังการผ่าตัด ระวังโรคผิวหนัง [กลับ]

หมายเลข 73 สิ้นเนื้อประดาตัว
เป็นเลขร้ายเป็นกำลังของดาวบาปเคราะห์ หมายถึงการทะเลาะวิวาทขัดแย้ง วิบัติทุกข์ทรมานจากโรคร้าย ระวังการผ่าตัดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ชีวิตต้องเริ่มใหม่อยู่เสมอมักเกี่ยวข้องกับความตาย ชีวิตมีความข่มขืนผิดหวัง อมทุกข์ บริวารนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ มีหนี้สินอย่างท่วมท้น ระวังโรคหัวใจ ความดันโลหิต อัมพาต อัมพฤกษ์ [กลับ]

หมายเลข 74 ชีวิตที่ต้องเหนื่อยเปล่า
มักจะเป็นคนใจอ่อนหลงเชื่อคนง่าย ระวังจะถูกหลอก แต่ก็เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรดีกว่าจะพบกับความสำเร็จต้องใช้ความพยายามและอดทนอย่างสูง จะทำอะไรมักจะดีแต่ตอนเริ่มต้น สุดท้ายก็ล้มเหลว เป็นคนนับหนึ่งไม่ถึงสิบ บางครั้งชีวิตจะเด่นดังและมีชื่อเสียง ระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้อง ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร [กลับ]

หมายเลข 75 ชีวิตที่พลิกผัน
อาจตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน การถูกใส่ร้ายป้ายสี การถูกคุมขัง หน้าที่การงานจะไม่ยั่งยืนถาวร จะประสพความลำบากในชีวิตก่อน แล้วจึงจะได้ดีทีหลัง หลงมัวเมาในทางที่ผิดๆ หลงมัวเมาไปในทางที่ผิดๆ ต้องตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกคนเอารัดเอาเปรียบถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ จะมีปัญหารักสามเส้า ชีวิตจะอาภัพผิดหวังในเรื่องของความรัก หย่าร้างกัน แต่งงานช้า ไม่ได้แต่งงาน ได้แต่งก็เลิกกัน ได้พ่อหม้าย เป็นเมียน้อย [กลับ]

หมายเลข 76 ครอบครัวที่ต้องแตกแยก
เป็นเลขที่มีอุปสรรคในชีวิตมากมาย ผิดหวังเรื่องความรัก ครอบครัวแตกร้าว ไม่มีความสุขในชีวิตสมรส บ้านแตกสาแหรกขาด เป็นเลขที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง หมายถึงความตกต่ำในบั้นปลายชีวิต และยังมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียน จะต้องได้รับการผ่าตัดบริเวณช่องท้อง คือโรคลำไส้อักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ถุงน้ำดี โรคนิ่ว และโรคไต สายตา [กลับ]

หมายเลข 77 ทุกข์ซ้อนทุกข์
ดาวเสาร์ซ้อนกันสองดวง ดาวทุกข์ 2 ดวง ทำให้มีทุกข์เป็น 2 เท่า ความเก็บกด อำนาจเร้นลับ อำนาจมืด โรคภัยที่ร้ายแรง การอัตวิบากกรรม การถูกคุมขัง ถูกปล้น เป็นเลขที่อันตรายมาก จะต้องต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาอย่างมากมาย ความกดดันในชีวิตมีสูงหากระงับอารมณ์ไม่ได้ เพียงชั่ววูบหนึ่งของชีวิตอาจตัดสินใจทำอะไรลงไปด้วยความเหี้ยมโหด ชนิดที่คนอื่นคาดคิดไม่ถึง อาจจะไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครหรือทำร้ายตนเองอยู่ในสมอง แต่เมื่อไรที่คิดและกระทำมักจะทำสำเร็จ ควรที่จะหนีให้ไกลๆ จากหมายเลขนี้ [กลับ]

หมายเลข 78 ต้องคดี
หมายถึงความระส่ำระสายของชีวิต ประสบเรื่องร้ายๆ ทำให้เป็นคนอ่อนแอ ระวังคดีความ อย่าใจอ่อน เชื่อคนง่าย ห้ามเซ็นต์สัญญาค้ำประกันใคร ชีวิตต้องต่อสู้เหน็ดเหนื่อยกับอุปสรรคและปัญหา ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดี [กลับ]

หมายเลข 79 อนาคตสดใสงดงาม
เลขให้คุณปานกลาง ส่วนดีคือพระเกตุและดาวเสาร์หนุนนำให้มีความสำเร็จ คนเลขนี้ชอบท่องเที่ยวเดินทาง เป็นคนจริงใจ เป็นคนรักอิสระ และมีความคิดเป็นของตัวเอง ใจบุญ มีอุดมการณ์สูง ผูกพันเกี่ยวข้องกับน้ำ ถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำจะดี พูดตรงไปตรงมา เจ้าระเบียบ ชะตาชีวิตสดใสงดงาม จะมีความรุ่งโรจน์โชติช่วงอย่างคาดไม่ถึง ดวงมีทรัพย์มรดก จะมีเกียรติมีลาภยศ แต่ส่วนเสียคือต้องต่อสู้กับปัญหากว่าจะผ่านพ้นไปได้ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนแต่จะประสบความสำเร็จได้ [กลับ]

หมายเลข 80 อิทธิพลมืด
เป็นเลขร้าย เป็นสัญญาณเตือนภัยวิบัติอันใหญ่หลวงที่คอยอยู่ข้างหน้า มักถูกครอบงำจากอิทธิพลของอันธพาล ถูกข่มเหง รังแกจากคนอันธพาล จะตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกปล้น ถูกจี้ ระวังจะถูกฆ่าข่มขืน มีวิญญาณร้ายคอยแอบแฝงรบกวน ชอบสะสมของเก่า หรือมีความผูกพันกับโบราณสถาน ระวังโรคตับ ถุงน้ำดี ไมเกรน เจ็บปวดตามกระดูก ตามข้อ [กลับ]

หมายเลข 81 อุปสรรคแห่งรัก
เป็นหมายเลขอับเฉาเลขหนึ่ง ชีวิตมักจะกำพร้า ขาดหลักประกันในชีวิต พลัดพรากจากบิดามารดา ชีวิตอยู่ไม่เป็นที่ มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ถ้าเป็นสุภาพสตรีจะตกพุ่มหม้าย ไร้สามี พลัดพรากจากคู่ มีคู่เหมือนไม่มี ต่างคนต่างอยู่ [กลับ]

หมายเลข 82 ความว้าเหว่ หงอยเหงา
ถ้าเป็นสุภาพสตรีจะตกพุ่มหม้าย ไร้สามี พลัดพรากจากคู่ มีคู่เหมือนไม่มี ต่างคนต่างอยู่ ชีวิตจะวุ่นวาย มีภรรยาหลายคน มีแม่หม้ายมาติดพัน และก่อความยุ่งยาก จะทำอะไรมักจะดีแต่ตอนต้น ปลายจะเสีย ขึ้นๆ ลงๆ ชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ ลุ่มหลงอะไรง่ายๆ มีความทุกข์แอบแฝงอยู่ บริวารสร้างปัญหาให้ เป็นคนใจใหญ่ กล้าได้กล้าเสีย ได้คู่ครองเป็นหม้าย [กลับ]

หมายเลข 83 การแตกแยก
เป็นเลขร้าย ครอบครัวแตกแยก แตกเพื่อน แตกฝูง แตกญาติ แตกหักจากหุ้นส่วน ชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับนักเลงอันธพาล ทหาร ตำรวจ และนักกฎหมาย ระวังไฟลวก ไฟคลอก ไฟไหม้บ้าน เชื่อใจคนง่าย ระวังคดีความ ประพฤติผิดอยู่เสมอ [กลับ]

หมายเลข 84 การหลงผิด
ชีวิตมักจะประพฤติผิดพลาดและได้รับอันตราย จะถูกชักจูงหว่านล้อม จากพวกหลงผิดให้ไปเข้าพวกเข้าฝูง ทำให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความหลงกระทำแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เสมอ หลงแสง สี เสียง การพนัน สิ่งเสพติด ชีวิตจะได้รับความเดือดร้อน สูญเสียอย่างใหญ่หลวง ระวังอุบัติเหตุ คดีความ ถูกขุมขัง ความไม่แน่นอนของชีวิต และอนาคต [กลับ]

หมายเลข 85 การหลอกลวง
ชีวิตมักจะหลักลอย เป็นคนหลงผิดได้ง่าย ลืมตัว เอาแต่ใจตัวเอง เห็นกงจักรเป็นดอกบัว จะพาชีวิตสู่ความหายนะได้ มักกำพร้า และขาดที่พึ่ง ชีวิตจะมีแต่ความทุกข์ มีอุปสรรค ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ครอบครัวแตกแยก รักสามเส้า มีเรื่องชู้สาว ให้ระวังอุบัติเหตุรถคว่ำ ถูกอาวุธถูกคนลอบทำร้าย มีปัญหาเรื่องสายตา ผ่าตัด โรคลำไส้ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคนิ่ว โรคไต [กลับ]

หมายเลข 86 สองแง่สองมุม
เป็นคนสองลักษณะในทางโลก จะส่งผลดีให้กับชีวิตส่งผลให้พบกับความสำเร็จ พบกับความสำเร็จ แต่อีกมุมหนึ่ง ประพฤติผิดศิลธรรม จะพ่ายแพ้ทางโลกีย์ ชอบคบชู้ ระวังให้มากถ้าไม่รู้จักความพอดี หลงใหลได้ปลื้มในสิ่งที่เป็นอบายมุข ชอบความตื่นเต้น คิดและตัดสินใจเร็ว เก่งในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มักเป็นจู้จี้ ขี้บ่น เบื่อกับการอยู่กับที่นาน [กลับ]

หมายเลข 87 ความระส่ำระสาย
หมายถึงความระส่ำระสายของชีวิต ประสบเรื่องร้ายๆ ทำให้เป็นคนอ่อนแอ ระวังคดีความ อย่าใจอ่อน เชื่อคนง่าย ห้ามเซ็นต์สัญญาค้ำประกันใคร ชีวิตต้องต่อสู้เหน็ดเหนื่อยกับอุปสรรคและปัญหามากมาย ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดี ถูกกลั่นแกล้ง เอารัดเอาเปรียบ ชีวิตบั้นปลายจะตกต่ำ [กลับ]

หมายเลข 88 เห็นผิดเป็นชอบ
จะพบมรณะกรรมโดยผิดปกติ จะถูกวิญญาณร้ายเล่นงาน เป็นคนหลงผิดได้ง่าย ลืมตัว เอาแต่ใจตัวเอง เห็นกงจักรเป็นดอกบัว หมายเลขนี้ไม่เหมาะกับสุภาพสตรี จะมีปัญหาเรื่องคู่ เช่นแต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง หรือแต่งแล้วต้องเลิกกัน จะพลัดพรากจากกัน เป็นเมียน้อย หย่าร้าง รักสามเส้า เป็นหม้าย [กลับ]

หมายเลข 89 ประสบความสำเร็จพอสมควร
เป็นเลขให้คุณปานกลางให้คุณ เจ้าของชื่อนี้มีดวงชะตาดี ดาวราหูและดาวพระเกตุส่งผลหนุนนำให้พบความโดดเด่นรุ่งเรืองดี คนเลขนี้มีไหวพริบปฎิภาณเป็นเลิศ ช่างสังเกตช่างวิเคราะห์ สนใจใฝ่รู้กว้างขวาง มีความมุ่งมั่นสูง อดทนสูง รับผิดชอบดี มีลางสังหรณ์ ฝันแม่น ดวงมีโชคมีลาภอย่างไม่คาดฝัน จับทำเรื่องเก่าๆ แล้วจะรุ่งเรืองดี ในทางโลดโผน พอที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จพอสมควร มีพวกพ้องมาก ชอบทำอะไรแปลกๆ แหวกแนว เข้ากับคนได้ง่าย ระวังอย่าคบคนพาล หากเข้าไปพัวพัน จะถอนตัวจากสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายได้ยาก มักสนใจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนลุ่มหลง [กลับ]

หมายเลข 90 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
ชะตาชีวิตราบรื่นดี จับทำอะไรมักจะประสบความสำเร็จลุล่วงอย่างดี มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน มีความเป็นอยู่สุขสบาย ชีวิตมีอุปสรรคน้อย ลำบากไม่นาน ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ เพราะมีสิ่งศักดิ์คุ้มครอง ดาวพระเกตุและดาวมฤตยูส่งเสริมหนุนนำชีวิตให้มีความสุขความเจริญด้วยดี เป็นเลขดีบ่งถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวิญญาณ มักได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวิญญาณ ในชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ชอบศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์เร้นลับ เป็นเลขที่ให้คุณกับชีวิต [กลับ]

หมายเลข 91 ผู้เสวยสุข
ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ได้รับการอุปการะจากผู้ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจให้การช่วยเหลือ เป็นหมายเลขนำโชค ได้รับเกียรติอย่างสูงส่งในสังคมส่งผลดีให้กับชีวิต ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ หมายเลข 91 ไม่เหมาะกับสุภาพสตรีเป็นอย่างยิ่งเพราะอาจแปรสภาพเป็นเลข 10 ดาวเสาร์ ชีวิตมักจะกำพร้า เป็นหม้าย บางครั้งส่งผลให้สามีตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน สุภาพสตรีจะมีปัญหาเรื่องคู่ เช่นแต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง หรือแต่งแล้วต้องเลิกกัน จะผลัดพรากจากกัน เป็นเมียน้อย หย่าร้าง รักสามเส้า เป็นหม้าย มีความทุกข์ ความผิดหวัง บริวารในครอบครัวจะทำความยุ่งยากมาให้ แบบภาระหน้ามากมาย มีหนี้สินอย่างท่วมท้น มีโรคภัยไข้เจ็บ หมายเลขนี้จะส่งผลดีต่อสุภาพบุรุษ [กลับ]

หมายเลข 92 เส้นทางแห่งกรรม
จะทำอะไรมักจะดีแต่ตอนเริ่มต้นแต่ปลายเสีย ยิ่งใหญ่ก็อาจตกต่ำได้ ชีวิตจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกกลั้นแกล้ง เอารัดเอาเปรียบ เพศตรงข้ามจะสร้างปัญหาให้ หน้าชื่นอกตรม ระวังเพื่อนที่ไม่ซื่อ ไม่ควรร่วมหุ้นกับใคร ชอบเดินทางท่องเที่ยว ชอบสิ่งแปลกใหม่ สนใจประวัติศาสตร์ ชอบของโบราณ [กลับ]

หมายเลข 93 ชีวิตที่ถูกกดดัน
มักจะพบความยุ่งยากของชีวิตบ่อยๆ มีเรื่องกระทบกระเทือนใจ ความกดดันของจิตใจ ก็อาจถึงขั้นวิปริตไปได้ง่ายๆ เช่น ทำร้ายตัวเอง หรือผู้อื่น มีเรื่องทุกข์ใจ อุปสรรคต่างๆ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน เช่น ไม่ได้แต่ง หรือแต่งไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่ง ความไม่แน่นอนในชีวิต คาดหวังอะไรมักไม่ได้ ไม่ได้หวังกลับได้ [กลับ]

หมายเลข 94 อุปสรรคที่ขวางกั้น
เป็นเลขร้ายเป็นกำลังของดาวบาปเคราะห์ หมายถึงผ่าตัดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ครอบครัวแตกแยก มีมุมหักเหอยู่ตลอดเวลา สุภาพสตรีจะถูกสามีกดดันกลั่นแกล้งชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ มักเกี่ยวข้องกับความตาย ชีวิตมีความข่มขืนผิดหวัง อมทุกข์ มีอุปสรรค อับโชค ระวังการผ่าตัด โรคนิ่ว โรคไต กระเพาะปัสสาวะ [กลับ]

หมายเลข 95 ยอดแห่งรหัสชีวิต
มักเลื่อมใสต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์เชื่อถือในศาสนา ในความเร้นลับ รักความยุติธรรม เชื่อเรื่องวิญญาณชอบในพิธีกรรม และโชคลาภต่างๆ เป็นคนมีลางสังหรณ์ดีเยี่ยม ถ้าเป็นนักบวช ก็จะประสบความสำเร็จเรื่องพิธีกรรม อาคมแก่งกล้า ทำอะไรก็ขลัง จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสได้ไปต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ คบหากับคนต่างชาติต่างภาษา [กลับ]

หมายเลข 96 เหมือนคนไม่มีพลัง
เป็นเลขกลับหัวกลับหาง ไม่สามารถแยกแยะได้ จึงทำให้ไม่มีพลังในตัวเอง ชีวิตกระท่อน กระแท่นครึ่งๆ กลางๆ จะดูว่าดีก็ไม่ใช่ จะดูร้ายก็ไม่เชิง บางครั้งก็ส่งผลให้หลงผิดได้ง่าย ร้ายก็ยังดีที่มีผู้ใหญ่ที่เข้าใจคอยให้การอุปถัมภ์ค้ำชูพอที่จะทำให้ชีวิตอยู่รอดไปได้ [กลับ]

หมายเลข 97 ต้นร้ายปลายดี
เลขให้คุณปานกลาง พระเกตุและดาวเสาร์หนุนนำให้มีความสำเร็จ คนเลขนี้ชอบท่องเที่ยวเดินทาง เป็นคนจริงใจ พูดตรงไปตรงมา เจ้าระเบียบ ชะตาชีวิตสดใสงดงาม จะมีความรุ่งโรจน์โชติช่วงอย่างคาดไม่ถึง ดวงมีทรัพย์มรดก จะมีเกียรติมีลาภยศ จะประสพความลำบากในชีวิตก่อน แล้วจึงจะได้ดีทีหลัง ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำจะพบกับความสำเร็จและร่ำรวยได้ ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูส่งเสริม ช่วยเหลือ มีดวงอุปถัมภ์ จะมีชื่อเสียงเงินทอง มีเกียรติและบารมี มีสติปัญญาดี ยินดีช่วยเหลือคนตกทุกข์ยากเสมอ [กลับ]

หมายเลข 98 ผู้ที่ถูกครอบงำ
เป็นเลขให้คุณปานกลางให้คุณในทางโลดโผน พอที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จพอสมควร มีพวกพ้องมาก ชอบทำอะไรแปลกๆ แหวกแนว เข้ากับคนได้ง่าย ระวังอย่าคบคนพาล หากเข้าไปพัวพัน จะถอนตัวจากสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายได้ยาก มักสนใจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนลุ่มหลง หมายเลข 98 บวกกันได้ 17 หมายเลข 17 บวกกันได้ 8 เป็นกำลังของดาวราหู จะทำให้ชีวิตตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกกดดัน กลั่นแกล้ง ขัดแย้งมีปัญหากับคนอื่นบ่อยๆ [กลับ]

หมายเลข 99 ผู้พลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน
ได้ความสำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์ ได้พลังจากความเร้นลับในจักรวาลให้การช่วยเหลือ มีพรสวรรค์ทางอำนาจจิต หยั่งรู้ล่วงหน้า ฝันแม่น สนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความก้าวหน้าเสมอ มีความทะเยอทะยาน มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยได้เร็ว จะมีวาสนาบารมีเพิ่มพูน ยามมีเคราะห์ภัยก็จะแคล้วคลาด เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษามิให้ต้องเดือดร้อนมากนัก สนใจเรื่องศาสตร์และศรัทธา จะมีโชคแบบฟลุคๆๆ อยู่เสมอ มีลางสังหรณ์ดีเยี่ยม เป็นเลขที่ดีมาก [กลับ]

หมายเลข 100 สุดท้ายของตัวเลข
ถือเป็นเลขแห่งความสมบูรณ์ อำนวยความสำเร็จแห่งชีวิตอย่างเต็มที่ เจ้าของชื่อนี้มีดวงชะตาสดใส ดาวอาทิตย์และดาวมฤตยูสองดวงส่งผลหนุนนำให้ชีวิตมีบุญมีวาสนาสูง เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้นำที่น่าทึ่ง ชะตาชีวิตไม่ลำบาก ไม่ต้องดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยต่อสู้มากนัก จะมีความสุขสบายอุดมสมบุรณ์ พรั่งพร้อมด้วยลาภยศปรากฏไกล บ่งบอกถึงความกว้างไกลทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นเลขให้คุณสมบูรณ์ เป็นเลขให้คุณแต่จะทำอะไรต้องอยู่ในความพอดีและมีขอบเขต หากปล่อยตัวตามอิสระ ก็อาจจะส่งผลเสียได้ เพราะอิทธิพลเลข 0 ดาวมฤตยู เป็นตัวเพิ่มพลัง เลข 100 เป็นเลขจุดพอดีของศตวรรษ จึงถือว่าเป็นเลขดีอำนวยความสำเร็จเลขหนึ่ง จะส่งผลดีอย่างเต็มที่ [กลับ]

เนื้อหาโดย www.leakdee.com

 
Ţ¹
-

¹öءöö (ᴧ) ö (¡Ѻ)

¹öء繷¹ 繷¹ҿԤ ͡¡ ҧ١ͧ

Դͼ·¹
08-6666-7777 08-3000-4000

 


08-6666-7777, 08-3000-4000

͡÷ͧ
ԸաôԹè¹ö

 
ทะเบียนรถ,เลขทะเบียนรถ,หมายเลขทะเบียนรถ,ทะเบียนรถใหม่,ทะเบียนรถเก่า,ทะเบียนรถสวย,ทะเบียนรถดี,ทะเบียนรถประมูล,ทะเบียนรถประเทศไทย,ทะเบียนรถจ้าบ,ทะเบียนรถเกรียน,ทะเบียนรถตลก,ทะเบียนรถแตก,ป้ายทะเบียนรถ,ตัวหนังสือทะเบียนรถ,ชนทะเบียนรถ,สีทะเบียนรถ,ตัวอักษรทะเบียนรถ,ทะเบียนรถมาใหม่,ทะเบียนรถล่าสุด,กรอบทะเบียนรถ,ติดทะเบียนรถ,ประมูลทะเบียนรถ,ขายทะเบียนรถ,เปลี่ยนทะเบียนรถใหม่,จองทะเบียนรถ,ดวงทะเบียนรถ
ทะเบียนรถ,เลขทะเบียนรถ,หมายเลขทะเบียนรถ,ทะเบียนรถใหม่,ทะเบียนรถเก่า,ทะเบียนรถสวย,ทะเบียนรถดี,ทะเบียนรถประมูล,ทะเบียนรถประเทศไทย,ทะเบียนรถจ้าบ,ทะเบียนรถเกรียน,ทะเบียนรถตลก,ทะเบียนรถแตก,ป้ายทะเบียนรถ,ตัวหนังสือทะเบียนรถ,ชนทะเบียนรถ,สีทะเบียนรถ,ตัวอักษรทะเบียนรถ,ทะเบียนรถมาใหม่,ทะเบียนรถล่าสุด,กรอบทะเบียนรถ,ติดทะเบียนรถ,ประมูลทะเบียนรถ,ขายทะเบียนรถ,เปลี่ยนทะเบียนรถใหม่,จองทะเบียนรถ,ดวงทะเบียนรถ ทะเบียนรถ,เลขทะเบียนรถ,หมายเลขทะเบียนรถ,ทะเบียนรถใหม่,ทะเบียนรถเก่า,ทะเบียนรถสวย,ทะเบียนรถดี,ทะเบียนรถประมูล,ทะเบียนรถประเทศไทย,ทะเบียนรถจ้าบ,ทะเบียนรถเกรียน,ทะเบียนรถตลก,ทะเบียนรถแตก,ป้ายทะเบียนรถ,ตัวหนังสือทะเบียนรถ,ชนทะเบียนรถ,สีทะเบียนรถ,ตัวอักษรทะเบียนรถ,ทะเบียนรถมาใหม่,ทะเบียนรถล่าสุด,กรอบทะเบียนรถ,ติดทะเบียนรถ,ประมูลทะเบียนรถ,ขายทะเบียนรถ,เปลี่ยนทะเบียนรถใหม่,จองทะเบียนรถ,ดวงทะเบียนรถ
ทะเบียนรถ,เลขทะเบียนรถ,หมายเลขทะเบียนรถ,ทะเบียนรถใหม่,ทะเบียนรถเก่า,ทะเบียนรถสวย,ทะเบียนรถดี,ทะเบียนรถประมูล,ทะเบียนรถประเทศไทย,ทะเบียนรถจ้าบ,ทะเบียนรถเกรียน,ทะเบียนรถตลก,ทะเบียนรถแตก,ป้ายทะเบียนรถ,ตัวหนังสือทะเบียนรถ,ชนทะเบียนรถ,สีทะเบียนรถ,ตัวอักษรทะเบียนรถ,ทะเบียนรถมาใหม่,ทะเบียนรถล่าสุด,กรอบทะเบียนรถ,ติดทะเบียนรถ,ประมูลทะเบียนรถ,ขายทะเบียนรถ,เปลี่ยนทะเบียนรถใหม่,จองทะเบียนรถ,ดวงทะเบียนรถ  
ทะเบียนรถ,เลขทะเบียนรถ,หมายเลขทะเบียนรถ,ทะเบียนรถใหม่,ทะเบียนรถเก่า,ทะเบียนรถสวย,ทะเบียนรถดี,ทะเบียนรถประมูล,ทะเบียนรถประเทศไทย,ทะเบียนรถจ้าบ,ทะเบียนรถเกรียน,ทะเบียนรถตลก,ทะเบียนรถแตก,ป้ายทะเบียนรถ,ตัวหนังสือทะเบียนรถ,ชนทะเบียนรถ,สีทะเบียนรถ,ตัวอักษรทะเบียนรถ,ทะเบียนรถมาใหม่,ทะเบียนรถล่าสุด,กรอบทะเบียนรถ,ติดทะเบียนรถ,ประมูลทะเบียนรถ,ขายทะเบียนรถ,เปลี่ยนทะเบียนรถใหม่,จองทะเบียนรถ,ดวงทะเบียนรถ
¹ö VIP
1 7
1 8
1 33
1 88
1 99
1 5555
1 7777
1 6666
1 9999
1 8
1 66
1 99
1 111
1 666
1 999
1 5555
1 9999
1 4444
1 22
1 111
1 1111
1 7
1 1111
1 9898
1 22
1 44
1 444
1 1111
1 3
1 111
1 7
1 99
1 3
1 5
1 6
1 2
1 6
1 9
1 6666
1 77
1 4444
1 4444
1 1111
1 66
1 4
1 9
1 11
1 1111
1 2222
1 2
1 5
1 9999
1 4
1 9
1 333
1 6666
1 9898
1 9999
1 11
1 222
1 888
1 8998
2 2
2 5
2 11
2 4444
2 8888
2 2222
2 4
2 99
2 111
2 22
2 111
2 555
2 22
2 999
2 7
2 8
2 11
2 4444
2 3
2 5
2 55
2 5
2 5555
2 333
2 777
2 333
2 2222
2 2
2 7
2 7777
2 77
2 333
2 999
2 22
2 4
2 5
2 1
2 22
2 9999
2 1
2 88
2 333
2 999
2 3333
2 11
2 2222
2 4
2 5
2 77
2 222
2 2
2 3
2 7
2 3
2 88
3 1
3 2
3 4
3 666
3 6666
3 7
3 1
3 7
3 9
3 22
3 7
3 88
3 33
3 33
3 333
3 9898
3 1
3 33
3 4
3 22
3 1
3 4
3 88
3 33
3 3333
3 6
3 444
3 3333
3 3333
3 22
3 333
3 8888
3 33
3 5555
3 3
3 3333
3 9889
3 9
3 5
3 9999
3 5
3 5555
3 9999
3 1
3 7
3 333
3 7777
3 111
3 9889
3 33
3 3333
4 4
4 44
4 444
4 4444
4 4444
4 44
11
8899
9898
9889
4
8899
7
8
9
888
999
9
555
9889
1
6
222
666
888
999
4444
9
1111
666
9988
55
8
8
99
555
1111
8
999
444
5555
55
111
9999
3
6
33
55
111
4444
7777
9999
1
33
1111
2222
3
8
5555
3
5
55
1111
3333
88
666
2
33
55
111
666
88
99
888
1111
2222
3333
66
77
7777
888
5
6
66
222
666
22
55
66
2222
99
222
666
2222
222
2222
1
555
333
6666
7777
1
7777
77
8999
3333
33
2222
2222
444
6666
9889
55
55
666
5555
4444
4
5
4
6
666
ǧ 11
ȯ 6
4444
3333
6
¹ ¡ҿԤ/ǧ ١ش㹻
1 3737
1 7373
1 7733
1 7733
1 7733
2 4334
2 3737
2 7447
2 6776
Ţ Ţѹ
1 900
1 4000
1 1000
1 6000
1 500
1 900
1 10
1 100
1 1000
1 9000
1 1000
1 3000
1 6000
1 2000
1 7000
2 2000
2 6000
2 8000
2 100
2 1000
2 10
2 8000
2 7000
2 5000
2 7000
2 8000
2 5000
3 3000
3 4000
4 300
4 600
4 600
10
100
10
1000
10
100
200
6000
5000
2000
1000
5000
1000
4000
9000
5000
1000
1000
2000
4000
2000
5000
1000
1000
8000
9000
10
5000
5000
1000
8000
9000
2000
900
4000
10
5000
ŢҺ
1 7667
1 2662
1 1441
1 1441
1 5995
1 6776
1 7887
1 2772
1 2552
1 3663
1 2992
1 5775
1 7997
1 2442
1 2992
1 5005
1 3553
1 1221
1 6996
1 2112
1 5995
1 9669
1 3003
1 3223
1 7007
1 8778
1 3003
1 3443
1 3883
1 4884
1 5005
1 7887
1 1771
1 2662
1 2882
1 3883
1 4884
1 7667
2 1991
2 2112
2 3223
2 5005
2 9009
2 9119
2 1001
2 1771
2 3113
2 7227
2 7887
2 2332
2 2552
2 2442
2 3553
2 1771
2 2552
2 7117
2 1881
2 3223
2 4334
2 7117
2 9669
2 2772
2 3553
2 1001
2 5005
2 8558
2 7447
2 1771
2 1001
2 3113
2 3003
2 6776
2 9339
2 6116
2 8668
3 2332
3 9339
3 1881
3 7007
3 9559
3 9779
3 9009
3 9779
3 5775
3 9779
3 2002
3 5005
3 3443
3 4884
3 2552
3 2002
3 2552
3 9339
3 5995
3 7007
3 8008
3 8558
3 8008
3 9009
3 2002
3 7997
3 1661
3 4334
3 9779
3 1221
3 2332
3 5005
3 9339
3 9559
3 9779
9779
2772
5005
8338
5775
8008
8778
2772
6996
7117
2772
5005
1771
7227
9669
1221
1661
2772
5445
5885
6336
8118
4994
1991
2442
8448
6116
5775
6336
8668
1551
1771
1661
2772
2992
5775
6886
9229
9449
1331
1991
2112
2552
6006
8668
3223
5885
5995
8008
1001
1881
2992
6336
9229
3113
9559
6116
6886
6996
7117
7667
9119
9339
9669
9779
8338
9119
9339
9669
1661
1771
1991
2882
3003
5445
5885
6336
7997
8778
9449
1331
5995
7007
9009
9229
4334
8668
9009
1771
7117
7007
1001
1221
2112
2332
2442
4334
6116
1001
3663
8228
9449
9229
6996
1661
9559
7447
8778
1991
2552
ȧ 1661
ʩ 9009
ŢѺ
1 6060
1 8181
1 3737
1 3838
1 3737
1 7373
1 3434
1 1414
1 9696
1 3131
1 1818
1 4848
1 7272
1 4949
1 2525
1 2323
1 2424
1 4848
1 2323
1 2424
1 1616
1 3030
1 3030
1 9696
1 3434
1 2424
1 2525
1 3030
1 5050
1 5757
1 8585
1 1313
1 2424
1 2525
1 6969
1 7878
1 7878
1 1414
1 1717
1 2424
1 3030
1 3232
1 3838
1 5050
1 5252
1 2727
1 3131
1 8282
2 1212
2 1616
2 2424
2 2525
2 3434
2 9696
2 5959
2 1212
2 1717
2 2525
2 3232
2 7171
2 3434
2 1717
2 5050
2 2525
2 2424
2 8181
2 4848
2 2323
2 3131
2 3737
2 4848
2 9090
2 1010
2 2727
2 2323
2 3434
2 2323
2 4949
2 1818
3 1515
3 1818
3 2020
3 2525
3 3737
3 9797
3 3636
3 6969
3 2323
3 7171
3 5858
3 1313
3 2525
3 6363
3 3434
3 3939
3 8181
3 9090
3 5858
3 2020
3 3838
3 5858
3 6969
3 9090
3 1313
3 1717
3 5858
3 6363
3 6969
3 8080
3 5858
3 1919
3 3535
3 7979
3 1616
3 3434
3 5858
3 6868
3 3838
3 5050
3 7979
3 9797
2929
7979
1212
1717
6767
9090
1818
2727
2929
1717
3232
4949
6969
2929
6262
6767
2929
9696
1414
1818
2727
5151
1818
4848
5454
5858
6868
9292
9393
9595
8080
9595
1010
1212
1818
6969
7979
3535
6767
7979
8383
2727
5050
2424
3131
6060
6868
8080
8787
3939
1414
1919
2121
4747
5454
8585
1010
1818
3939
4343
6969
1919
7171
4545
5858
5959
1010
5757
6161
7070
7878
7979
3434
6060
6161
6868
6969
7979
8585
9595
6767
7373
8686
9595
9696
1717
1919
2121
2323
3131
6969
9696
1414
2323
3636
5050
7070
1212
2121
5353
1212
6363
3434
3838
5353
7373
7676
7979
8484
8686
1313
1616
1919
2525
3636
4949
7676
8787
7979
1414
4747
1010
6767
7272
2020
2727
2929
1010
8080
8282
2727
2424
ǧ 5252
1212
1717
3131
ʨ 4747
ʪ 2525
Ţ
1 6699
1 1100
1 2244
1 3377
1 4477
1 2233
1 7733
1 7733
1 3300
1 4455
1 6699
1 8866
1 9933
1 2211
1 2211
1 6677
1 2299
1 6677
1 2244
1 1144
1 8811
1 1177
1 1177
1 2266
1 9966
1 9977
1 2277
1 5511
1 5533
1 7788
1 7799
1 8811
1 8877
1 3322
1 3366
1 3366
1 7733
1 5500
1 6633
1 6677
1 8822
1 2200
1 2277
1 4433
1 5577
1 6655
1 8822
1 8866
2 1155
2 4499
2 8844
2 9911
2 3366
2 1177
2 2255
2 3311
2 8822
2 7788
2 8811
2 1100
2 6611
2 3322
2 4422
2 9900
2 9955
2 1177
2 7711
2 6600
2 6622
2 2266
2 7711
2 2233
2 1188
2 2211
2 8811
2 1133
2 3311
2 3366
2 3311
2 3322
2 5500
2 9933
2 2200
2 1100
2 2277
2 1144
2 3322
2 3311
2 9911
2 8822
3 1155
3 3366
3 6699
3 2277
3 9955
3 3322
3 3377
3 6633
3 3366
3 4488
3 9977
3 2233
3 3344
3 3355
3 4433
3 1133
3 3388
3 3322
3 3322
3 9955
3 5500
3 6699
3 9955
3 8811
3 2200
3 2233
3 3344
3 2266
3 3344
3 3366
3 8866
3 9933
3 3388
3 2200
3 3355
3 3366
3 3388
3 5599
3 6699
3 1166
3 2255
3 4433
3 2233
3 3322
3 5533
3 7799
3 9977
5599
1188
2277
7799
9933
9944
5544
7722
5500
5544
6677
3388
1100
2266
3322
4422
5533
9966
1133
7700
9933
9955
1100
2244
2266
1100
9966
2277
2288
5566
2288
5511
1144
2211
2233
4455
4477
4499
8800
8822
9900
9911
2299
4455
5566
7788
8855
2288
2299
1133
3311
8855
9955
2233
2288
6677
8855
8877
9955
1133
2233
6699
8855
1133
1199
2244
4455
4488
5577
6699
1133
1177
2211
2266
3311
4455
6699
7788
8811
8833
1155
6677
1177
5533
6699
7788
4466
7711
2200
2244
2277
2288
5511
6611
6633
8822
8855
7711
5588
1133
1100
5544
5566
7722
3366
9977
2233
ȸ 7799
ާ
1 234
1 234
1 4567
1 234
1 345
1 3456
1 345
1 678
1 1234
1 3456
1 456
1 4567
2 345
2 567
2 678
2 3456
2 567
2 2345
2 1234
2 2345
2 456
2 2345
2 456
2 3456
2 3456
2 6789
2 6789
2 1234
2 234
2 2345
2 6789
2 123
2 1234
2 5678
2 345
3 456
3 567
3 6789
3 3456
3 5678
3 234
3 567
3 6789
3 234
3 456
3 1234
3 456
3 1234
3 2345
3 234
3 456
3 6789
3 5678
3 5678
3 4567
3 6789
3 456
789
456
234
3456
5678
123
4567
123
123
123
123
6789
4567
5678
678
678
678
678
3456
4567
3456
4567
1234
1234
1234
456
ѡ
2 2
2 2000
100
200
1
6
222
234
666
888
999
1212
1717
3456
4444
5678
5775
6767
8008
8778
9090
36
1414
5000
9229
3333
69
234
444
1010
1100
5544
5566
6666
6767
7272
8080
4
57
2000
2727
4000
6
666
1212
1717
3131
3333
ѡþ ¢-
1 27
1 67
1 900
1 27
1 500
1 900
1 10
1 24
1 69
1 100
2 100
2 2422
2 69
2 10
2 18
2 34
2 45
2 89
3 45
3 45
4 54
4 202
4 300
4 93
4 56
4 56
4 5455
4 600
4 600
5 861
5 5559
10
69
899
96
5599
8899
100
789
1188
10
24
1000
96
9898
9889
27
4
10
8899
100
200
81
45
28
456
14
45
14
711
13
89
24
36
12
77
81
911
7979
10
2007
5000
8999
36
1414
6676
15
15
29
1000
9229
56
45
19
9989
9939
8788
14
50
29
21
9000
21
16
50
21
456
4
69
24
50
4
57
2000
36
900
24
2727
10
8488
2233
8878
6
13
2424
ǡ 28
ǧ 5252
Ƿ 14
Ǹ 13
Ǿ 23
27
1212
1717
3131
2552
6777
ɹ 45
¹ .ź
88
99
8
9
88
123
789
1234
5000
8000
1
2
8
111
888
1000
1111
5555
7777
9000
2
1000
2000
1
7
88
333
8888
1
5
6
11
111
123
222
3000
7777
9000
88
2222
1
3
222
777
¹ö (¿)
2222
7777
7
3
̺ 333
7777
͡ 1234
͡ 9999
ͧ 2
ͧ 3
ͧ 22
ͩ 88
͹ 33
͹ 1234
333
777
3
6
κ 8888
ξ 6
4444
168
8888
11
33
99
333
999
1000
1818
2000
2233
2323
2525
5555
5995
7777
8888
9955
¹ . Ҫ ( Ҫ )
9
99
3333
7777
1
2
5
6
9
77
99
3
7
8
77
555
3333
5555
1
2
6
8
11
66
99
456
666
678
888
1000
1111
1234
6666
8888
9889
1
6
11
33
88
222
678
777
999
1000
1111
2222
3333
9999
1111
9999
234
3456
¹ . û
8
9999
1
8
99
1
2
3
6
8
11
33
66
111
123
345
678
777
1111
2345
5555
8888
¹ . §
5
55
88
999
1111
7777
11
22
33
44
55
77
88
99
333
888
999
1000
1111
7777
8888
9999
1
8
888
999
1111
1234
5555
6789
7777
1
5
8
9
88
555
888
1000
1234
2000
3000
5555
8888
9000
9999
8
11
123
234
456
789
5678
8888
8989
9889
111
123
222
333
345
678
222
333
4444
¹öк ( )
1 1
1 11
1 88
1 99
1 111
1 123
1 456
1 1111
1 1155
1 1234
1 5678
1 8000
1 8008
3333
¹ .
1
2
5
7
8
9
55
77
234
777
789
1000
1111
1234
2000
4444
7777
8000
ѡǴ 1. , 2. , 3.
1 861
1 2112
1 2727
1 2772
1 2882
1 2929
1 2992
1 3366
1 6677
1 6969
1 7722
1 8008
1 8686
1 8787
1 9000
1 9933
1 9944
2 9249
3 102
3 861
3 1168
3 1681
3 1686
¹ .͹
69
¹ .֧
1
6
9
22
66
666
6666
¹ .
1
11
77
88
111
999
1000
1111
3456
6789
7777
8888
¹ .غҪҹ
1
6
22
88
222
345
567
666
678
888
999
1000
1818
2000
2222
2233
2332
2424
2525
4455
4545
4554
6699
6789
7272
7777
7788
7878
8000
8877
8
345
444
456
666
678
888
1000
1155
1221
1234
1414
1515
2000
2525
3000
3366
5555
5678
6789
8000
8888
9000
9009
9119
9999
¹ . ШǺբѹ
1
2
9999
¹ . §
1
8
11
88
99
222
456
678
777
999
1111
1234
2345
3333
5555
9999
¹öк .
55
1111
5555
7777
8888
9999

© 2006-2015 TabienDee.com All Right Reserved.
¹, ¹ö, ¹ö, Ţ¹ö, Ţ¹, ¹ҿԤ, ¹, ¹ҡ
 Online : 1