Untitled Document
˹á¹ ͡÷ͧ Ըաè¹ö ٴǧѺ¹ö Դ

กรณีรถใหม่ป้ายแดง


1. รับเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบก (หมอชิต)
2. เซ็นเอกสารในช่องผู้รับโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
3. นำเอกสารส่งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อทำการจดทะเบียนต่อไป

 

เอกสารที่ต้องใช้


เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่

 1. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
 2. หนังสือแสดงสิทธิเลขหมายทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)

  ลงนามในเอกสาร ในเอกสารทุกฉบับให้สมบูรณ์
  ส่งมอบโชว์รูมที่ออกรถ


ขั้นตอนการยื่นสลับป้าย
เอกสารที่ต้องใช้

 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)
 4. กรอกเอกสารใน ใบคำขอ (อื่นๆ)
  ระบุเพื่อขอทำการสลับป้ายทะเบียนรถ
  จากหมายเลขทะเบียน.................เป็น................
 5. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
 6. ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล

  ยื่นตรวจเอกสารที่ ชั้น 2 อาคาร 2 ช่องขวาสุด ( ข้างช่อง 1 ติดกับเคาเตอร์ตำรวจจราจร )
  ดำเนินการตัดเลขที่ ชั้น 4 อาคาร 2
  นำเอกสารทั้งหมดมายื่นที่ ช่อง 36 อาคาร 2 ชั้น 2 จะได้รับใบรับเรื่องจากกรมการขนส่งทางบก ให้รอ 3-5 วัน วันทำการ โดยสามารถโทรมาตรวจสอบว่าเรื่องเสร็จหรือไม่ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในใบรับเรื่อง
                  3 - 5 วัน
  เมื่อเรื่องเสร็จให้นำใบรับเรื่อง กลับมายื่นที่ช่อง 36 จะได้รับบัตรคิว เพื่อรอชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 1,775 บาท ที่ช่อง 32 - 35
  รอเรียกชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จให้นั่งรอใบเสร็จรับเงิน , สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายวงกลม  
  ให้นำใบเสร็จรับเงินไปรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ ที่ชั้น 1 อาคาร 3 ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนเดิมไปเปลี่ยนด้วย  

กรณีรถจัดไฟแนนซ์อยู่ ต้องเพิ่มเติมเอกสารดังนี้

 1. สำเนาหนังรับรองบริษัท (ไฟแนนซ์)
 2. หนังสือมอบอำนาจจาก ไฟแนนซ์
 3. หนังสือยินยอม
  - ผู้เช่าซื้อลงนามในช่องผู้ขอใช้
  - ไฟแนนซ์ ลงนามในช่องผู้ยินยอม


 

 

 

 

 
ค้นหาหมายเลขทะเบียน
-
- ทะเบียนรถทุกตัวสามารถใช้ได้ทั้งรถใหม่ (ป้ายแดง) หรือ รถเก่า (โดยการสลับป้าย)
- ทะเบียนรถทุกตัวเป็นทะเบียนใหม่ และ เป็นทะเบียนกราฟฟิค ออกโดยกรมขนส่งฯ อย่างถูกต้อง
- ติดต่อผมนายทะเบียนที่เบอร์

 

ติดต่อสอบถาม
08-6666-7777, 08-3000-4000

เอกสารที่ต้องใช้
และวิธีการจดทะเบียนรถ

 
 
¹ö VIP
1 44
¹ ¡ҿԤ/ǧ ١ش㹻
1 7373
1 7733
Ţ Ţѹ
1 900
1 7000
9000
ŢҺ
1 3663
1 6556
1 8338
1 1331
1 1771
1 3883
1 1001
1 9339
1 1441
1 1881
1 9449
1 3003
1 6006
1 2552
6886
9229
ŢѺ
1 4949
1 5757
1 7070
1 2727
1 5959
1 6161
1 7373
1 7575
1 9292
1 2323
1 1717
1 7878
1 3636
1 4949
1 3636
1 6363
1 1616
1 1717
1 4545
1 1212
1 9393
9090
5454
7575
1010
4848
5050
Ţ
1 5511
1 6611
1 7733
1 7766
1 1133
1 8800
1 6600
1 8811
1 4477
1 8866
1 1199
1 2211
1 2255
1 8866
1 5511
1 6622
1 5533
1 5588
1 7799
1 1100
1 3399
1 4499
1 9900
1 4499
2288
2288
2233
2288
5522
ާ
1 789
1 345
1 3456
5678
3456
123
ѡ ѡþ ¢-
1 900
7177
5522
9899
¹ .ź
3
¹ .طûҡ
5555
¹ö (¿) ¹ . Ҫ ( Ҫ ) ¹ . û ¹ . § ¹öк ( ) ¹ . ѡǴ 1. , 2. , 3.